خبرگزاری هنر - آرتنا

بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب

ناشران جامانده به نمایشگاه آمدند

آرتنا: تعدادی از ناشران که به دلیل نبود فضای کافی تاکنون موفق به حضور در نمایشگاه نشده بودند، در غرفه های خالی نمایشگاه جانمایی شدند.

به گزارش «آرتنا»،تعدادی از ناشران که به دلیل کمبود فضای نمایشگاهی در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب موفق به حضور نشده بودند، از عصر روز گذشته، 16 اردیبهشت ماه، در غرفه های خالی در نمایشگاه جانمایی شدند.

تعدادی از ناشران پس از ثبت نام، به دلیل نداشتن فضای کافی در این دوره نمایشگاه کتاب، موفق به حضور نشده بودند. پیش تر نیز مجمع ناشران انقلاب اسلامی فضا و غرفه خود را در بخش عمومی نمایشگاه را در اختیار وزارت ارشاد قرار داد تا 9 ناشری که موفق به حضور نشده بودند، در این مکان به ارائه آثار خود بپردازند.

بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز پانزدهم تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برقرار است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید