خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایش سال نخست و دوم کاریکاتورهای دوسالانۀ کتاب در غرفۀ کتاب و هنر

آرتنا: در این بخش شصت و شش کاریکاتور به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش «آرتنا»،سال نخست و دوم کاریکاتورهای دوسالانۀ کتاب در غرفۀ کتاب و هنر در بخش کمیتۀ فعالیت های فرهنگی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نمایش داده می شود.

بیان دغدغه های هنرمندان کاریکاتوریست و دیدگاه های آنان دربارۀ کتاب در دنیای مدرن معاصر و  تقابل رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی از اهداف برپایی این نمایشگاه است. در این بخش شصت و شش کاریکاتور به نمایش گذاشته شده است.

بخش کتاب و هنر کمیتۀ فعالیت های فرهنگی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچنین با همکاری کتابخانه و موزۀ ملی ملک، نمایشگاهی از آثار هنر کتاب آرایی در ایران را به نمایش گذاشته است.

سرای کتاب و هنر در بخش کمیتۀ فعالیت های فرهنگی در جنوب غربی ساختمان مرکزی نمایشگاه کتاب واقع در شهر آفتاب، میزبان علاقه مندان حوزۀ هنر و کتاب است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید