تصویر برگزیده

طی سال‌های 88 تا 94 ؛

آمارها از افزایش بینندگان تلویزیون خبر می دهند

آرتنا: مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی از افزایش مخاطبان شبکه های تلویزیونی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش «آرتنا»،براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما میزان بینندگان تلویزیونی در سراسر کشور 2 درصد و در تهران حدودا 5 درصد افزایش داشته است.

با توجه به آمار ارائه شده در این گزارش،شبکه یک سیما در سطح ملی بیشترین میزان بیننده را در سال 88 (78 درصد) و کمترین مخاطب را در سال 92 ( 6/58 درصد) تجربه کرده است. ولی آمارهای سال گذشته در مرکز از افزایش 6/68 درصدی این شبکه خبر می دهد. در تهران نیز آمار بینندگان شبکه های تلویزیونی از افزایش 9 درصدی بینندگان شبکه یک خبر می دهد.

شبکه دو سیما نیز در طول سال های 88 تا 93 با کاهش مخاطبان خود روبه رو بوده است، به طوری که در طول این سال ها میزان بینندگان به مرور تا 1/19 درصد کاهش را نشان می دهد. با مقایسه آمار دو ساله 93 (9/54 درصد) و سال  94 (67 درصد) شاهد افزایش تقریبا 13 درصدی این شبکه هستیم.

با مطالعه آمار بینندگان شبکه های سه و چهار طی سال های 93 و 94 نیز به ترتیب افزایش 4 و 10 درصدی بینندگان ملاحظه می شود.در دیگر شبکه ها  نیز افزایش 6 تا 10 درصدی مشاهده می شود.

گفتنی است این تحقیق برگرفته از نظرسنجی های  مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی است که طی سال‌های 88 تا 94 انجام شده و در آن از جامعه آماری افراد بالای 11 سال نمونه گیری شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید