تصویر برگزیده

انوار:

سید عبدالله انوار پیشنهاد داد موزه مشاغل و بازاریان در«خانه موزه بازار» طراحی شود

آرتنا: سید عبدالله انوار: این خانه یکی از بناهای تاریخی است و اینکه در عوام این بنا را به عمه ناصرالدین شاه منسوب می کنند صحت ندارد.

به گزارش«آرتنا»،سید عبدالله انوار فرهنگ پژوه، کتاب‌شناس، مترجم و نسخه‌پرداز پیشکسوت ضمن بازدید از خانه موزه بازار گفت :این خانه یکی از بناهای تاریخی است که اینکه در عوام این بنا را به عمه ناصرالدین شاه منسوب می کنند صحت ندارد.

 وی افزود: پدر ناصرالدین، السلطان بن السلطان و الخاقان بن خاقان محمدشاه قاجار نوه فتحعلی‌شاه قاجار و سومین پادشاه قاجاریه بود که خواهری که عمه ناصر الدین شاه باشد در تاریخ نامی نبرده شده است  و یا اشاره ای به سکونت آن در محله عودلاجان نشده است .

شارح و مترجم کتاب شفا بوعلی سینا تصریح کرد :حدود محله عود لاجان ،خیابان‌های پامنار ،سیروس،چراغ برق و بوذرجمهری ‌است که همراه با محله‌های ارگ، دولت، سنگلج، بازار و چالمیدان، تهران عصر ناصری را شکل می‌دادند که محله عودلاجان بزرگ‌ترین محله شهر و مرفه‌نشین بود.

وی با  اشاره به بازدید 50 سال گذشته خود از این بنا در خلال امور تحقیقی تهران شناسی  تاکید کرد: اینکه این بنا به یکی از درباریان اختصاص دارد تردیدی نیست چرا که محله عودلاجان در زمان قارجاریه به درباریان و دیوان سالاران اختصاص داشت و ضمن انکه وجود فضایی به نام «تالار آیینه» قطعا این احتمال را شدت می بخشد.

رییس سابق نسخ خطی کتابخانه ملی احتمال داد که بر اساس معماری آن دوره تاریخی این مکان بایستی فضای دیگری در پشت ساختمان داشته باشد که یقینا در طول زمان از آن جدا شده است چرا که این بخش از معماری به زنان منزل اختصاص داشته است وبنای موجود دچار جرح و تعدیل شده است.

استاد انوار با توجه به ایینه کاری موجود در تالار ایینه قدمت «خانه موزه بازار» را 140 تا 150 سال تخمین زد و افزود :این معماری ایینه کاری در بخشی از امامزاده صالح نیز به چشم میخورد

این تهران شناس پیشنهاد داد که بازسازی و مرمت این بنا هر چه سریعتر صورت گیرد و فضایی به موزه مشاغل و بازار تهران و ایجاد فضای قرائت خانه در این مکان در نظر گرفته شود

این استاد دانشگاه حفظ ابنیه های تایخی را یکی از اقدامات موثر شهرداری تهران عنوان کرد و گفت :قطعا تاریخ  و آثار به جا مانده از آن  درهر کشوری می تواند در جذب توریست موثر و کارآمد باشد چرا که خارجی ها اگر به دنبال فضا های مدرن باشند نیازی به سفر به ایران در خود احساس نخواهند کرد.

وی در پایان بازدید چند ساعته خود از بخش های مختلف این خانه موزه به عضو افتخاری« کتابخانه بازار» شد.

‌شرح و ترجمه 22 جلد کتاب شفا بوعلی سینا، تعلیقه مفصل بر دانشنامه علایی این سینا، ترجمه مقاصد الفلاسفه غزالی، ترجمه شرح تلویحات شیخ اشراق، ترجمه و شرح منطق الملخص امام فخر رازی، شرح و تعلیقه دره التاج علامه قطب الدین شیرازی، شرح موسیقی الکبیر فارابی، شرح متافیزیک ارسطو و... از اثار استاد انوار است

وی همچنین در علوم ریاضی نیز صاحب آثاری است که ازجمله آنها می‌توان به ترجمه هندسه پژوکتیو از متن فرانسوی، تدوین هفت جلد حل‌المسائل منطق و ریاضی اشاره کرد.وی شرح منظومه را نزد استاد مطهری آموخت و نیز در ریاضی از محضر دکتر محسن هشترودی خوشه‌های علم و معرفت چید.

ترجمه جستارهای فلسفی ویتگنشتاین از متن انگلیسی از دیگر آثار استاد انوار است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید