تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی رادیو گفت وگو؛

مفهوم نظام ملی نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد

آرتنا: در بـرنامه گفت وگوی علمی درخصوص بررسی مفهوم نظام ملی نوآوری،وظایف نظام ملی نوآوری و نقش نظام ملی نوآوری در رشد علمی گفت وگو خواهد شد.

به گزارش «آرتنا»،موضوع مدل نظام ملی نوآوری،که یکی از مدل‌هایی است که به  عنوان فرایند نوآوری شناخته می‌شود.فرايند نوآوري،گام‌هاي فكري و اجرايي است كه یک ايده نوآورانه از مفهوم تا ورود آن به عنوان نوآوری درچرخه اقتصادی و در زندگی مخاطبان و جامعه هدف طي مي‌كندکه در این برنامه از گفت وگوی علمی با حضور آقایان دکترسوزن چی عضوهیئت علمی دانشگاه شریف و دکترمهدی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  بررسی خواهد شد.

 بر همین اساس درخصوص بررسی مفهوم نظام ملی نوآوری ، وظایف نظام ملی نوآوری و نقش نظام ملی نوآوری در رشد علمی در این برنامه گفت وگو خواهد شد.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی سید محمد احمدی و اجرای خیرخواه 19 اردیبهشت سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.            

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید