تصویر برگزیده

حیات خلوت رادیو گفت وگو؛

میزبان پروفسور محسن بهمنی کشکولی می شود

آرتنا: در این برنامه از حیات خلوت،از زاویه ای دیگر با پروفسور محسن بهمنی کشکولی،فوق تخصص جراحی زیبایی چشم،مجاری اشکی و حدقه آشنا می شویم.

به گزارش «آرتنا»،در این برنامه از حیات خلوت،از زاویه ای دیگر با پروفسور محسن بهمنی کشکولی،فوق تخصص جراحی زیبایی چشم،مجاری اشکی و حدقه آشنا می شویم.

ردکردن جراحی درمطب با دلیل و برهان، هدفمند انتخاب کردن رشته تحصیلی باشغل و بانی انجمن جراحان پلاستیک وترمیمی در خاورمیانه وآفریقا از جمله مواردی هستند که در این برنامه به آن پرداخته می شود.

همچنین در خصوص رابطه دکتربا ادبیات وهنر وتوصیه هایی بر ای سلامت چشم هم گفت و گو خواهد شد.

بـرنامه حیاط خلوت به تهیه کنندگی زهـرا بحریّـه و اجرای آلبرت کوچوئی، صبح دوشنبه 20 اردیبهشت سـاعت 6:00 بـامداد از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید