تصویر برگزیده

با حکم معاون سیما

دکتر حسن ملکی مدیرشبکه چهار سیماشد

آرتنا: با حکم معاون سیما، دکتر حسن ملکی به سمت مدیریت شبکه چهار سیما منصوب شد.

به گزارش «آرتنا»، در پی استعفای دکتر غلامی از مدیریت شبکه چهار، دکتر علی اصغر پورمحمدی، معاون سیما، دکتر حسن ملکی را به مدیریت این شبکه برگزید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید