تصویر برگزیده

درگفت وگوی اجتماعی؛

نقش اپلیکیشن ها در خانواده بررسی می شود

آرتنا: دراین گفت و گو به زوایای پنهان و مثبت و منفی اینترنت در خانواده و نقش آن در فضای خصوصی افراد هم پرداخته خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»،گفت وگوی اجتماعی 22 اردیبهشت بـا مـوضـوعاتی چون بررسی خطرات اپلیکیشن ها وخانواده و استفاده نادرست موبایل و اینترنت  و... بــا حضـور دکتر روح اله مومن نسب کارشناس فضای مجازی،دکتر علیرضا چابک رو، کارشناس فضای مجازی و دکتر مهدی جلیلی کارشناس فضای مجازی بررسی می شود.

همچنین دراین گفت و گو به زوایای پنهان و مثبت و منفی اینترنت در خانواده و نقش آن در فضای خصوصی افراد هم پرداخته خواهد شد.

این مناظره به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی ، و اجرای احمد توکلی  امروز سـاعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید