تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

خشکسالی و بحران کم آبی تهدیدی نزدیک برای ایران

آرتنا: در بـرنامه گفت وگوی علمی موضوع باید ها و نباید ها ی کم آبی و خشک سالی بررسی خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»،در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، موضوع باید ها و نباید ها ی کم آبی و خشک سالی  با حضور آقایان مهندس رضا روشنی کل خوران، معاون دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری مراتع کشور،دکتر احمد فاتحی مرج، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم از پژوهشگاه آبخیزداری و دکتر جهانگیر پرهمت عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بررسی خواهد شد.

نقد و بررسی شیوه های مدیریت منابع آب در ایران، ضرورتهای تدوین نظام جامع مدیریت آب، راهکارهای فناورانه مبارزه با خشکسالی و چالش های زیست محیطی کم آبی از جمله مواردی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی سید محمد احمدی و اجرای خیرخواه 22 اردیبهشت سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود .    

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید