تصویر برگزیده

در نگارخانه زر آمل؛

نمایشگاه نقاشی عباس محمد پور افتتاح شد

آرتنا: نمایشگاه این هنرمند و مدرس دانشگاه از 23 اردیبهشت در گالری زر افتتاح شده و تا 27 اردیبهشت از ساعت 17 الی 21 پذیرای هنر دوستان می باشد.

عباس محمدپور، متولد 1355 ،دیپلم گرافیک 1374، کارشناس نقاشی دانشگاه هنر و معماری تهران 1379، کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر و معماری تهران 1390. مدرس دانشگاه،طراح و نقاش است.

وی در مورد سبک کارهایش اینگونه می گوید:

آثار نقاشی من با عنوان کمپوزیسیون رنگ در بازار روزهای ملل مختلف است که با نگاهی مقوله اقلیم و لوکیشن مورد نظر اتفاقی در مورد رنگ میافتد که برای من خوشایند است و به مطالعه هر چه بیشتر رنگ در نگاه و تلفیقی از سبکهای امپرسیونیسم در سایه روشنها و غنای رنگی فوویسم ها .و با مطالعه در مورد سطح و کیفیت رنگی و خصوصیات بصری رنگ همنشینی رنگهای سرد و گرم و تاثیراتی که نور خورشید رو هم میگذارد.

نمایشگاه این هنرمند و مدرس دانشگاه از 23 اردیبهشت در گالری زر افتتاح شده و تا 27 اردیبهشت  و از ساعت 17 الی 21 و با حمایت و نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ادامه دارد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید