تصویر برگزیده

در گرامی داشت مقام فردوسی

طراحی دو بنر با عنوان حکمت الهی انسانی

آرتنا: طراحان «آرتنا» با توجه به بیانات مقام عظمای ولایت و رهبری در خصوص حکمت الهی اسلامی در آثارفردوسی این دو طرح را ارائه کردند.

zoom
طراحی دو بنر با عنوان حکمت الهی انسانی

به گزارش«آرتنا»، با توجه به بیانات مقام عظمای ولایت و رهبری در خصوص حکمت الهی اسلامی در آثار فردوسی و به مناسبت هفته بزرگداشت فردوسی طرح های ذیل را تهیه کردند: