خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در گرامی داشت مقام فردوسی

طراحی دو بنر با عنوان حکمت الهی انسانی

آرتنا: طراحان «آرتنا» با توجه به بیانات مقام عظمای ولایت و رهبری در خصوص حکمت الهی اسلامی در آثارفردوسی این دو طرح را ارائه کردند.

به گزارش«آرتنا»، با توجه به بیانات مقام عظمای ولایت و رهبری در خصوص حکمت الهی اسلامی در آثار فردوسی و به مناسبت هفته بزرگداشت فردوسی طرح های ذیل را تهیه کردند: