تصویر برگزیده

مهدی شفیعی ؛

پیام مدیر كل هنرهای نمایشی به نوزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر

آرتنا: مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر پیام داد.

به گزارش«آرتنا»،در متن پیام مدیرکل هنرهای نمایشی آمده است:

آرمان تئاتر، با مردم بودن و برای مردم بودن است. مردمان این سرزمین كهن، از دیرباز به بذل جان و جهان خویش، به میهن دوستی و حماسه آفرینی شهره بوده اند. كارنامه ای كه برگ-برگ آن می تواند به قلم و قدم هنرمندان جاودانه شود.

بر صحنه های تئاتر این جاودانگی  بسیار به اجرا درآمده است و نوش داروی این هنر، مرهمی بر جراحات جسم و جان این مرز و بوم می تواند باشد.

جشنواره تئاتر مقاومت فتح خرمشهر، تجلی این آرمان است. نمادی كه یادآور روز بزرگ آزادی شهری است كه آن روزها، همه ایران بود. یادآور شادی معصومانه مردمانی كه حسرت تماشای دوباره خان و مان خویش را داشتند. یادآور خون هایی است كه خاك وطن شدند.

جهان بدون جنگ رویا است اما امیدوارم به غنمیت كیمیای تئاتر، درخت دوستی، سایه بخش مردمان این روزگار باشد. صلح، پرچم برافراشته این جشنواره است كه در ارتفاع نام پر ارج و قدر خوزستان در اهتزاز است!

متبرك باد خاطره غرورآفرین سوم خرداد! روزی كه رودخانه غیرت مردمان ایران زمین به دریای پیروزی سر سپرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید