تصویر برگزیده

درگفت وگوی سیاسی؛

نقش و جایگاه جوانان در اندیشه مقام معظم رهبری

آرتنا: امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت شنونده برنامه گفت و گوی سیاسی باشید.

به گزارش «آرتنا»،امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت شنونده برنامه گفت و گوی سیاسی باشید،  موضوع این برنامه نقش و جایگاه جوانان در اندیشه مقام معظم رهبری و جایگاه آنان در پیشرفت کشور است.

یقیناً سؤالات زیادى مطرح خواهد شد؛ که در این برنامه باحضور کارشناسان این حوزه به این سؤالها پاسـخ داده می شود .

ایـن گفت وگوبـه تـهیـه کنندگی فریدون ماهر، امروز سـاعـت17:30 از شبکه رادیـویی گفت وگو پخش      می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید