تصویر برگزیده

در پرده آخر؛

در پرده آخر نمایشنامه نویسی در تئاتر بررسی می شود

آرتنا: دربرنامه پرده آخر شیوه تولید نمایش و... در نمایشنامه نویسی به گفت وگو گذاشته می شود.

به گزارش«آرتنا»،دربرنامه پرده آخر این هفته ، مواردی چون شیوه تولید نمایش و اثار بومی و تجربیات نسل نو برای نمایشنامه نویسی به گفت وگو گذاشته  می شود. موضوع  اصلی نمایشنامه نویسی در تئاتر است که بررسی خواهد شد.

علت استفاده بیشتر از متون خارجی و نقش نمایشنامه در اجرای بازیگران از جمله محورهای مهم این نشست است،  که با حضور سید مرتضی میرمنتظمی ، امیرگیلانی، تایماز رضوانی و امیر مهندسیان از کارگردانان و  نمایشنامه نویسان  گفت و گو می شود و با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهیم شد.

 بـرنامه پـرده آخـر بـه تـهیـه کنندگی فـرهاد دهنـوی، روز جـمعـه 31 اردیبهشت 95 سـاعـت 16:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید