تصویر برگزیده

در پرده آخر؛

در پرده آخر نمایشنامه نویسی در تئاتر بررسی می شود

آرتنا: دربرنامه پرده آخر شیوه تولید نمایش و... در نمایشنامه نویسی به گفت وگو گذاشته می شود.

zoom
در پرده آخر نمایشنامه نویسی در تئاتر بررسی می شود

به گزارش«آرتنا»،دربرنامه پرده آخر این هفته ، مواردی چون شیوه تولید نمایش و اثار بومی و تجربیات نسل نو برای نمایشنامه نویسی به گفت وگو گذاشته  می شود. موضوع  اصلی نمایشنامه نویسی در تئاتر است که بررسی خواهد شد.

علت استفاده بیشتر از متون خارجی و نقش نمایشنامه در اجرای بازیگران از جمله محورهای مهم این نشست است،  که با حضور سید مرتضی میرمنتظمی ، امیرگیلانی، تایماز رضوانی و امیر مهندسیان از کارگردانان و  نمایشنامه نویسان  گفت و گو می شود و با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهیم شد.

 بـرنامه پـرده آخـر بـه تـهیـه کنندگی فـرهاد دهنـوی، روز جـمعـه 31 اردیبهشت 95 سـاعـت 16:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید