خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در بـارگاه دوسـت ؛

بررسی فلسفه مهدویت و منجی در ادیان ابراهیمی

آرتنا: مـوضوع انـدیشه مـوعود در ادیـان ابـراهیـمی در ایـن بـرنامه از در بـارگاه دوسـت بررسی خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»، مـوضوع انـدیشه مـوعود در ادیـان ابـراهیـمی ؛ بـا حضـور دکتـر محمد حسین طاهری آ کردی بررسی خواهد شد.

همچنین درخصوص مواردی چون؛ اندیشه ی موعود در ادیان مختلف ، تعریف صیهونیسم فرهنگی و دینی

استفاده های ابزاری از کتاب مکاشفه ی یوحنا ، بررسی نگرش عرفان کاوالا و نقش هرتزل در صیهونیسم سیاسی هم گفت وگو خواهد شد.

برنامه در بارگاه دوست به تهیه کنندگی سید محمد طباطبائی و اجرای رضا هدایت فر روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 95 ساعت 19:30  از شبکه رادیویی گفت و گو موج FMردیف 103.5 به روی آنتن می رود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید