خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درنجوای فرهنگ؛

روايت موزه ها از هويت ايراني چیست

آرتنا: به مناسبت 29 اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی موضوع جايگاه موزه ها در تبين هويت اسلامي ايراني بررسی خواهد شد.

به گزارش «آرتنا»،در ایـن بـرنامه از نجوای فرهنگ ، به مناسبت 29 اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی موضوع جايگاه موزه ها در تبين هويت اسلامي ايراني با حضور سيد رحمت ا...رئوف مديرموزه نياوران ، دكتر محمدرضا كارگر مديركل موزه هاي كشور ، دكتر محيط طباطبايي  ،   دكترعليرضا قلي نژاد  و دكترمحمد طالبيان بررسی خواهد شد.

بر همین اساس در این برنامه هر چه بیشتر با بازتاب ميراث ملموس وناملموس در فضاي موزه ها آشنا خواهیم شد.

بـرنامه نجوای فرهنگ به تهیه کنندگی علی طهرابند و اجرای احمد خالصی  پنج شنبه  30 اردیبهشت سـاعت 22:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید