تصویر برگزیده

میهمان حیات خلوت در اولین روز از خرداد ماه؛

دکتر علیرضا مصداقی نیا رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

آرتنا: در این برنامه از حیات خلوت، با دکتر علیرضا مصداقی نیا می شویم تا بدانیم محیط زیست از نگاه ایشان چگونه تعریف می شود.

به گزارش«آرتنا»،در این برنامه از حیات خلوت، با دکتر علیرضا مصداقی نیا رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران می شویم تا بدانیم محیط زیست از نگاه ایشان چگونه تعریف می شود.

انتخاب رشته مهندسی بهسازی، استفاده از بورسیه تحصیلی در سال 1355  پیامدهای ماندگار تدریس در زندگی دکتر مصداقی نیا، تاثیر محیط زندگی در شیوه ومنش و آینده ایشان، از جمله مواردی هستند  که در این برنامه به آن پرداخته  خواهد شد.

همچنین  در خصوص   رشته پیوند دکتر با کاشان ، سهراب سپهری و ارتباط آن با زندگی خانوادگی دکتر مصداقی نیا   هم گفت و گو می شود.  

بـرنامه حیاط خلوت به تهیه کنندگی زهـرا بحریّـه و اجرای آلبرت کوچوئی، صبح شنبه 1 خرداد سـاعت 6:00 بـامداد از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید