تصویر برگزیده

در شعبده شوم ؛

بررسی عوامل گرایش به عرفان های نوظهوردرشعبده شوم

آرتنا: عرفان های نوظهور و فرق انحرافی در شعبده شوم رادیو گفت وگو بررسی می شود

به گزارش«آرتنا»،در این بـرنـامـه از شـعبـده شـوم ، مـوضوعـاتـی چـون بررسی ز معرفی عرفانهای نوظهور ، نقش رسانه ها در ترویج ادیان انحرافی ، جایگاه تلقین در عرفانهای  نوظهور ، مدرنیته و نقش آن در ادیان نوظهوربررسی خواهد شد.

همچنین درخصوص شناخت انحراف ادیان و دین های جدید و نو تاسیس ؛ با حضور دکتر فاطمه مقیسی و استاد عبدالمجید سراجی زاده   گفت وگو خواهد شد.

برنامه شعبده شوم، به تهیه کنندگی و اجرای  سید محمد طباطبائی، روز جمعه 30 اردیبهشت 95 ساعت 20:00 از  شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید