تصویر برگزیده

در "صبح و گفت وگو" پاسخ داده شد؛

نظارت بر مواد غذایی وظیفه سازمان استاندارد است یا غذاودارو؟

آرتنا: عبدالرحمان رستمیان در "صبح و گفت وگو" به سوالی در خصوص وظایف سازمانی نظارت بر استاندارد مواد غذایی پاسخ گفتند.

به گزارش«آرتنا»،نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و مدیرکل آزمایش های مرجع سازمان غذا و دارو در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو به سوالی در خصوص وظایف سازمانی نظارت بر استاندارد مواد غذایی پاسخ گفتند.

عبدالرحمان رستمیان عدم استاندارد برخی محصولات دارویی، بهداشتی یا مواد غذایی را یادآور شد و افزود: «بنده مخالفتی از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو درباره [طرحی که به این استاندارد رسیدگی می کند] ندیده ام و این طرح بصورت مشترک نوشته شد.»

در ادامه حسین رستگار، مدیرکل آزمایش های مرجع سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه موضوع این طرح بطور کلی پذیرفته شد، اظهار کرد: «محتوای این طرح بگونه ای نیست که خواسته های سازمان را بر طرف کند و نیاز است یک ارگان ناظر به صورت قوی در این مصوبه دیده شود.»

وی با بیان اینکه در هیچ جای این سند نامی از سازمان غذا و دارو برده نشده است، ادامه داد: «این نشان دهده یک نقص است؛ ما نیز سازمان استاندارد را قبول داریم و معتقدیم این سند باید باز گردد و اصلاحات لازم درباره آن صورت گیرد.»

رستمیان  نیزافزود: «در یک طرح غذا و دارو را الزام کرده ایم که اقدام به برچسب گذاری کند اما یک طرح ناظر بر ارائه طرحی است که [از سوی سازمان استاندارد به مجلس تقدیم شد].»

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو نمی تواند هم اقدام به ایجاد استاندارد و هم نظارت نماید بحث را پی گرفت و در ادامه رستگار بار دیگر با خلط این دو مصوبه اظهار کرد: «بر اساس این قانون خود سازمان استاندارد باید پاسخ گو باشد و اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشخص شود مسئول سلامت مردم چه کسی خواهد بود.»

وی تصریح کرد: «ما با کلیات طرح مخالف نیستیم ولی آنچه تصویب شده دارای شفافیت لازم نیست.»

رستمیان در این میان گفت: «سازمان استاندارد باید استانداردها را تعیین کند و تاکید می کنم معاونت غذا و دارو باید نظارت های خاص را بر مواد غذایی اعمال نماید!»

صوت "صبح و گفت وگو" را از طریق سایت شبکه بشنوید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید