تصویر برگزیده

درمناظره؛

بررسی تولید دانش و نظام رتبه بندی دانشگاه ها

آرتنا: در مناظره شنبه 1 خرداد تولید دانش و نظام رتبه بندی دانشگاه ها امروز بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،مناظره شنبه 1 خرداد تولید دانش و نظام رتبه بندی دانشگاه ها امروز ، بـا حضور آقایان دکتر سید مهدی مهدی نژاد نوری عضو هیئت علمی دانشگاه ، دکتراسفندیار اختیاری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دکتر مهدی بازرگان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بررسی می شود.

آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها و چالش های آن هم از جمله مواردی است ، که در مناظره  امروز در این خصوص گفت وگو خواهد شد.

این مناظره به تهیه کنندگی سید محمد احمدی ، و اجرای خیرخواه امروز سـاعت 16:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید