خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درنیشابور ؛

خوشنویسان نیشابوری آزمون دادند

آرتنا: 70 نفر خوشنویس نیشابوری در آزمون خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران شرکت کردند.

به گزارش«آرتنا»،حمیدرضاآتشی مسئول مجتمع فرهنگی وهنری  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان نيشابور اظهار  کرد: آزمون انجمن خوشنویسان ایران  در محل مجتمع امور هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برگزار گردید و70  نفر از خوشنویسان نیشابوری هنر خویش را در معرض آزمون قرار دادند .

وی گفت : در این آزمون که در 6 سطح خوشنویسی برگزار گردید  ودر مقاطع مقدماتی ، متوسط، خوش ، عالی ، ممتاز وخط تحریری شرکت نمودند که اوراق امتحانی این هنرمندان جهت تصحیح به تهران ارسال گردیده است که مدارک قبولی ازسوی  انجمن خوشنویسان ایران  صادرخواهدشد.

آتشی  خاطرنشان کرد : هنر خوشنویس در نیشابور دارای قدمت فراوان است و علاقه مردم به خصوص جوانان هنرمند این دیار زبانزد خاص و عام می باشد به طوری که نیشابور پس از مشهد بیشترین  مدرک خوشنویسی را در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی داراست. 

مسئول مجتمع فرهنگی وهنری  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان نيشابور تصریح کرد : آزمون خط تحریری نیز درسه مقطع مقدماتی ، تکمیلی و پیشرفته توسط انجمن خوشنویسان ایران برگزارشدو  ما از خانواده ها دعوت می کنیم تا با تشویق فرزندان خویش آنها را به سمت و سوی این هنر مذهبی و ملی  سوق دهند .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید