خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

ویژه ارديیبهشت ماه 1395

شماره 200ماهنامه تخصصي نمايش منتشر شد‎

آرتنا: شماره200 ماهنامه تخصصی نمایش ویژه ارديیبهشت ماه 1395منتشر می‌شود.

به گزارش «آرتنا»،مجله نمايش در اين شماره در نگاه ویژه خود به تئاتر و شاهنامه فردوسی پرداخته است  و در بخش گستره تئاتر جهان به سراغ "آلمان" رفته و تئاتر را در اين كشور مورد بررسي و ارزيابي قرار داده است.

خوانندگان در اين شماره می‌توانند آثار و گفتاری ازشهيد مرتضي آويني،  دکتر قطب الدين صادقي، استاد خسرو شجاع زاده، فريده فرجام ، سلمان فارسي صالح زهي ، هنگامه مفيد ، رضا صابري ، دكتر حسين فرخي، هوشنگ جاويد ، آتاتولي واسيليو ، جرارد ريموند ، هانس پتردل ، گونتر اركن ،هيدي بانوب ، نصرالله قادری و...بخوانند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید