تصویر برگزیده

جمعه7خرداد

سومین جلسه *چرمشیرخوانی*

آرتنا: سومین جلسه *چرمشیرخوانی* در بابل برگزارمیشود

به گزارش «آرتنا»،سومین جلسه *چرمشیرخوانی*  "کارگاه تجربی هنر"که به نمایشنامه "چشم های بسته از خواب "اختصاص دارد. جمعه7خرداد ساعت19 در بابل، خیابان خورشیدکلا معراج4 پلاک12برگزار میشود

ورود برای عموم آزاد است

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید