تصویر برگزیده

در برنامه "پرده آخر"مطرح شد:

بستری برای بروز نویسنده های تازه کار وجود ندارد

آرتنا: امیر گیل اظهار داشت:درحال حاضر نویسنده های بسیار قدرتمند و خوبی مشغول به کار نوشتن هستند که در دانشگاه های کشور حضور دارند، اگر بستر خوبی برای این افراد فراهم شود، می توانیم شاهد بروز نویسنده های بسیار بهتر از دهه های 40 و 50 نمایشنامه نویسی کشور باشیم.

به گزارش «آرتنا»،برنامه پرده آخر با موضوع بررسی تولید متون نمایشی و نمایشنامه نویسی در تئاتر و با حضور سیدمرتضی میرمنتظمی (کارشناس ارشد کارگردانی)، امیر گیل (نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر)، تایماز رضوانی (کارگردان و نمایشنامه نویس) و امیر مهندسیان (کارشناس کارگردانی تئاتر) روی آنتن رفت.

در این برنامه تایماز رضوانی با بیان این که نویسنده ی یک نمایشنامه بدون شک از روی دغدغه های خویش می نویسد، اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر نمایشنامه های پیش رو از دغدغه های روز جامعه برخوردار نیستند، اما در سینما می بینیم که افراد همواره با دغدغه های خود پیش می روند.

وی با اشاره به این که نمایشنامه های ما باید نشان گر دغدغه های اجتماعی ما باشد، افزود: اگر به طور ویژه نمایشنامه های دهه 90 را بررسی کنیم، می بینیم که از دغدغه های روز برخوردار نیستند، بر همین اساس امیدوارم که نمایشنامه نویسان بیشتر به این موضوع توجه داشته باشند.

در ادامه ی همین بحث امیر گیل با بیان این که فعل نگارش برای یک نویسنده یک فعل کشف و شهودی است، گفت: نویسنده ی یک متن در حال نگارش نمایشنامه نمی تواند از دغدغه ی خودش صرف نظر کرده و چیزی به جز دغدغه ی خویش را بنویسد.

وی در همین خصوص تصریح کرد: برخی اوقات دغدغه ی یک نمایشنامه نویس می تواند همسو با دغدغه های جامعه ی خودش باشد، اما لزوما این کار همیشه صورت نمی گیرد.

این نمایشنامه نویس ایرانی با اشاره به این که در حال حاضر نوشتن یک متن بدون دغدغه ی شخصی برای یک نویسنده امری غیر ممکن است، افزود: نمایشنامه نویس اگر به منظور سفارش شخصی دیگر و هدف مالی دست به نگارش بزند، فقط یک متن نوشته و این متن از جنبه های هنری خود فارغ است.

 

امیر گیل با بیان این که مدت ها است یک نمایشنامه نویس فارسی زبان ماندگار نداریم، اظهار داشت: در طول یک دهه اخیر جریانات ادبی به یک باره دستخوش موجی نو و آوانگارد رو به جلو شده است، و با توجه به این موضوع سوال اصلی اینجاست که چرا امروزه دیگر شاه مهره های ادبی دهه های 40 و 50 وجود ندارند؟

وی با تاکید به این که در تئاتر امروز خوراک ادبی وجود ندارد، افزود: این موضوع از عدم برقراری ارتباط موضوع نمایش با مخاطب نشات می گیرد.

این فعال حوزه ی تئاتر با تاکید بر این که بستری برای بروز نویسنده های تازه کار وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر نویسنده های بسیار قدرتمند و خوبی مشغول به کار نوشتن هستند که در دانشگاه های کشور حضور دارند، اگر بستر خوبی برای این افراد فراهم شود، می توانیم شاهد بروز نویسنده های بسیار خوب  و توانا باشیم.

در بخش دیگر این برنامه امیر مهندسیان با اشاره به دغدغه های یک نمایشنامه نویس در هنگام نگارش یک متن، خاطر نشان کرد: برخی از اوقات دغدغه های نویسنده ها به روز رسانی نشده و هم گام با جامعه نیست، به طوری که همواره تکرار گذشته در متن ها مشاهده می شود.

وی با تاکید به این که دغدغه های دیروزی برای مخاطب امروزی ملموس و جذاب نیست، اظهار داشت: به روز نبودن دغدغه های نویسنده مخاطب را از نمایشنامه و تئاتر دور کرده و پس می زند.

این کارشناس تئاتر با تاکید به این که سلیقه ی کارگردان در گزینش متن های امروزی به شدت تاثیر گذار است، ادامه داد: بیشتر کارگردان های امروزی حتی در غرب به دیالوگ های ماندگار یک متن اهمیت زیادی قائل نیستند بلکه به بیشتر درام و موضوع کلی داستان توجه می کنند.

وی با بیان این که در دروس دانشگاهی حرفی از نویسنده های معاصر ایران به میان نمی آید، گفت: عنوان بندی های کتب دانشگاهی در زمینه ی نمایشنامه نویسی بیشتر به نویسندگانی چون برلوت برشت، شکسپیر و غیره پرداخته اند و صحبتی در خصوص نویسندگان ایرانی و معاصر در درس ها دیده نمی شود.

در ادامه برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفت و گو،سیدمرتضی میرمنتظمی درباره دغدغه های یک نمایشنامه نویس و جذابیت آن برای مخاطب تاکید داشت: اگر دغدغه ی نویسنده در نمایشنامه حضور داشته باشد و متن نگاه شخصی نگارنده را با خود به یدک بکشد، نمایش برای مخاطب جذاب بوده و رضایت کافی حاصل می شود.

وی با اشاره به این که بسیاری از کارگردان ها و گروه های نمایشی فقط به دنبال کارکردن صرف هستند، افزود: وقتی موضوع و سوژه ای در نمایش هیچ نسبتی با جامعه نداشته باشد، اتفاق خاصی برای مخاطب و گروه نمایشی نخواهد افتاد و علاوه بر آن در خاطر مخاطبان آن نمایش ماندگار نخواهد شد.

فایل صوتی برنامه "پرده آخر" با اجرای علی جعفری از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید