تصویر برگزیده

شبکه سیمای استانی البرز

شاپرک ویژه برنامه کودک

آرتنا: این برنامه در روزهای یک شنبه – سه شنبه وپنج شنبه پخش می شود

به گزارش «آرتنا»،دراین برنامه پدرومادریک خانواده که پدرفیلم ساز ومادر نقاش می باشد وتنها فرزند آنها نوشاد که یک شخصیت عروسکی می باشد درقالب نمایشی درلوکیشن خانه وحیاط خانه پدربزرگ جان بابا که پدربزرگ برای نوشاد وحضورجمعی ازکودکان مهمان برنامه قصه های پندآموز برای انها وبچه ها تعریف می کند .

این ویژه برنامه علاوه بربخش اصلی برنامه که نمایشی است دارای آیتم های متنوعی دیگری شامل موارد ذیل می باشد .

1 – گزارش ازکودکان درفضای مدرسه وپارک

2 – انیمیشین های ایرانی وخارجی

برنامه شاپرک متناسب بانیازگروه کودک وتحکیم زیرساخت های تربیتی فکری کودکان درراستای فرهنگ وارزشهای ایرانی واسلامی تولید وپخش می شود .

این برنامه در روزهای یک شنبه – سه شنبه وپنج شنبه پخش می شود . و روزهای شنبه – دوشنبه وچهارشنبه بازپخش دارد .

عوامل برنامه :

تهیه کننده وکارگردان هنری : علی افشاری

کارگردان تلویزیونی : افشین دهقان – سیدحسین موسوی نژاد

تصویربرداران : محمدصالحی – جواد دارابی

مجری ،بازیگرنقش مادر : نفیسه تنهایی

مجری،بازیگرنقش پدر: داوود معینی کیا

مجری ، بازیگرجان بابا : کریم قلی زاده

عروسک گردان : آرش پادوج

صدابردار : بهمن ابراهیمی

تدوین گر : سعید محبی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید