تصویر برگزیده

جدیدترین ساخته علیرضا داوود نژاد

«فراری» در ایستگاه تدوین نهایی

آرتنا: فیلم سینمایی«فراری» در مرحله تدوین نهایی به سرمی‌برد.

به گزارش «آرتنا»،فیلم سینمایی «فراری» جدیدترین ساخته علیرضا داوود نژاد که از نیمه آذر سال 94 فیلبرداری آن شروع شده بود در حال حاضر در مرحله تدوین نهایی به سر می‌برد.

این فیلم با رویکرد آسیب شناسی جامعه و قشرهای مختلف وعوامل خودشیفتگی کاذب وعدم تناسب زندگی بین طیف های متفاوت با قهرمان خود «گلنار» به دل شهر می‌زند. گلنار برای رسیدن به هدف خود در حالی که 18 سال بیشتر ندارد با واقعیت های امروز روبرو می‌شود. او به تهران می‌آید تا با ماشین «فراری» 8 میلیاردی عکس یادگاری بگیرد. نقش گلنار را ترلان پروانه بازی می‌کند و تنابنده در نقش یک راننده آژانس او در اتفاقات قصه همراهی می‌کند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید