خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

نوشته منوچهر علی‌پور و مهری رزمجو

«محمودخان صبا و کودکانه‌هایش» به کتابفروشی‌ها آمد

آرتنا: جلد نخست از دانشنامه ادبیات کودک با عنوان «محمودخان صبا و کودکانه‌هایش» نوشته منوچهر علی‌پور و مهری رزمجو منتشر شد.

به گزارش «آرتنا»،کتاب «محمودخان صبا و کودکانه‌هایش» معرفی و شرح حال مختصری از محمودخان صبا ملک الشعرا به عنوان نخستین سراینده اشعار کودکانه است.

این چهره مطرح ادبیات کودک، نخستین کسی است که به هنر کلاژ و ماکت سازی حتی پیش از اروپاییان پرداخته و اثری از ماکت‌های او در موزه کاخ سعد آباد نگهداری می‌شود.

و بخش عمده این کتاب مربوط است به اشعار کودکانه محمود خان صبا و بررسی همه جانبه آنها از حیث سبک ساختار و زیبایی‌های فنی و روایی.

جالب اینجا است اشعاری که امروز ما بر اساس آنها محمود خان صبا را به عنوان یکی پیشگامان شعر کودک می‌شناسیم، در دیوان این شاعر قصیده پرداز نیامده است و تنها بر اساس دست نوشته‌هایی از این شاعر است که در اختیار نوادگان او وجود داشت و اشاره نیما به همین دست نوشته‌ها سبب شد تا نام محمود خان صبا در طلیعه شعر کودک بدرخشد.

چنانچه نویسندگان کتاب «محمودخان صبا و کودکانه‌هایش» بررسی کرده‌اند این اشعار عاطفی و گفتاری محمود خان برای کودکان روزگار خودش کاملا شناخته شده بوده است و آنها این شعرها را می‌خواندند.

کتاب «محمودخان صبا و کودکانه‌هایش» که توسط انتشارات تیرگان و با قیمت 8هزار تومان روانه بازار شده است، از سه بخش تشکیل می‌شود.

در بخش اول که با عنوان گذری کوتاه بر زندگی و آثار صباست به زندگی، آثار و سبک شعرهای محمودخان پرداخته شده است. بخش دوم با عنوان بررسی همه سویه اشعار صبا، محتوا و بن مایه شعر، هنجارها و شگردهای زبانی، کاربست واژگان محاوره، کاربست گونه‌های فعل و جمله، هنجارها و شگردهای زیبایی شناختی و روایت شناسی شعر را مورد بررسی قرار داده است.

در بخش سوم هم نمونه شعرهای کودکانه صبا آورده شده و سپس نام نما و کتاب نما و چکیده انگلیسی در پایان آمده است.

گفتنی است این کتاب اولین جلد از مجموعه کتاب‌های دانشنامه ادبیات کودک است و انتشارات تیرگان جلدهای بعدی این مجموعه را نیز در دست انتشار دارد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید