خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات كشور؛

افزایش مراکز رسانه ای نیشابور

آرتنا: هیات نظارت بر مطبوعات كشور با صدور مجوز دوهفته نامه تقویم و پایگاه خبری نیشابور نیوز برای شهرستان فرهنگ پرور نيشابور موافقت كرد.

به گزارش«آرتنا»، کارشناس مطبوعات و تبلیغات اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهاركرد: هیأت نظارت بر مطبوعات كشور كه در تهران  با حضور اعضا برگزار گرديد،تقاضاهای صدور مجوز نشریات كشورو استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن مجوز دوهفته نامه تقویم و پایگاه خبری نیشابور نیوز مجوز انتشار دریافت کردند.

نرجس مقدم پاشا افزود:در این بین،ماهنامه،فصلنامه ودو فصلنامه و پايگاه اطلاع رساني مجوز انتشار گرفتند و همچنین در این جلسه با دوهفته نامه تقویم  و پایگاه خبری نیشابور نیوز برای شهرستان نیشابور موافقت شد.

وی  خاطر نشان كرد:در اين جلسه همچنين « تقویم » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حجت الله شریعتمداری»با گستره توزيع  استان خراسان رضوی و ترتيب انتشار دوهفته نامه و « پایگاه خبری نیشابور نیوز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «پدرام حصار کوشکی » با گستره سراسری  پروانه انتشار گرفت.

مقدم ياد آور شد: « دو هفته نامه  تقویم » با موضوع اجتماعی، فرهنگی  و« پایگاه خبری نیشابور نیوز »  نیزباموضوع اجتماعی، فرهنگی پروانه نشر گرفته اند  و خوشبختانه مردم فرهنگ دوست  نیشابور در تمامی زمینه های مذهبی ، پزشكي ، علمي ،سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، ورزشی و ... نشریات را خریداری و یادر پایگاه های خبری  مطالعه می کنند.

کارشناس مطبوعات و تبلیغات اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نیشابور تصريح كرد: ما امیدواریم با انتشاراين نشريات وپایگاه های خبری در سطح شهرستان وکشور باعث ثمرات وخدمات فرهنگی شاياني براي مردم گرديده ونام نيشابور بزرگ را همواره در سطح كشور بيش از پيش زبان زد خاص وعام  نمايد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید