تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

شیرین سازی آب درگفت و گوی علمی رادیو گفت وگو بررسی می شود

آرتنا: در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، شیرین سازی آب، ضرورت ها، توانمندی ها و چالش ها بررسی خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»،در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، شیرین سازی آب، ضرورت iا، توانمندی ها و چالش ها با حضور آقایان دکتر هدایت اله فهمی معاون دفتر برنامه ریزی آبفا ، مهندس علیرضا پور ابراهیمی مجری طرح اب شیرین کن ، دکتر علی اصغر اعلم الهدی رییس انستیتو اب و انرژی و   مهندس علی اصغر قانع معاونت برنامه ریزی و توسعه  آبفا بررسی خواهد شد.

اهمیت و ضرورت شیرین سازی آب و فناوری های آب شیرین کن ، بررسی وضعیت ایران در حوزه شیرین سازی آب و روشهای آن و سرانه   آب شیرین و ضرورت سیاست گذاری و استراتژی های شیرین سازی آب از جمله مواردی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی سید محمد احمدی و اجرای خیرخواه  8 خرداد سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو   پخش می شود .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید