تصویر برگزیده

توسط مدیر اداره کل هنرهای نمایشی؛

بازدید از ساختمان اصلی اداره تئاترو خانه نمایش

آرتنا: مدیرکل هنرهای نمایشی و معاون دفتر امور فرهنگ ،گردشگری و ورزش سازمان مدیریت بودجه و برنامه ریزی به همراه مدیر خانه نمایش از ساختمان اصلی اداره تئاتر و خانه نمایش بازدیدکردند.

به گزارش «آرتنا»،صبح روز چهارشنبه 5 خردادماه95 مهندس مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی و علی اصغر راسخ راد مدیر خانه نمایش واتابک نادری مدیر امور استانهای اداره کل هنرهای نمایشی  به همراه جناب آقای مهندس رضا اسماعیلی معاون دفتر امور فرهنگ گردشگری و ورزش سازمانه مدیریت برنامه ریزی و بودجه کشوربه همراه آقای شهرام طغانی رئیس گروه بودجه و تملک ها و دارایی های عمرانی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی  و جمعی از مسئولین اجرایی شهرداری و وزار ت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارزیابی ، کارشناسی  و پیگیری برای سرعت بخشیدن به تخریب و نوسازی ساختمان اداره تئاتر و خانه نمایش از این مکان دیدن کردند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید