تصویر برگزیده

در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر ؛

دیدگاه دو هنرمند به نمایش "راه مهر راز سپهر"

آرتنا: بهزاد فراهانی و اردلان شجاع کاوه دیدگاه خود را نسبت به نمایش "راه مهر راز سپهر" به کارگردانی شکرخدا گودرزی گفتند.

به گزارش«آرتنا»،نمایش "راه مهر راز سپهر" به کارگردانی شکرخدا گودرزی این روزها در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه می رود، تاکنون میزبان هنرمندان بسیاری بوده است.

بهزاد فراهانی: اجرایی در راستای اعتلای تئاتر ملی

بهزاد فراهانی کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در یادداشتی در رابطه با این نمایش می گوید: سالها باید که تا یک ذره اندر آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندریمن

  پرداختن به شاهنامه و همدلی با مرد دادگر، حکمت و اندیشه کاریست سترگ، و شاید که رعب آور. شکر خدا گودرزی تمام توان خویش را بکار بسته تا لیاقت این کار را داشته باشد و دارد. گروهی پرشور و عاشق، برخوردار از گوهر اندیشه فردوسی را با یاری اندک خود وپس افت سالیان سخت معیشت به صحنه ببرد. پر روشن و بدیهی است که هرکار نمایشی کم و کاستی دارد و آن چنانکه همین کار در انتخاب نام و یا دراز گویی بعضی لحظه‌ها که دشمنی می‌کند یا ضرب آهنگ، اما در خشش بعضی بازی‌ها، طراحی‌ها، معماری لحظه‌ها، فضا سازی‌های فریبا، این اجرا در راستای اعتلای تئاتر ملی ماست. اینکه می‌شنویم ادامه اجرای این اثر از سوی مدیران محترم مورد سوال قرار گرفته  تعجب برانگیز است و از سنت اجراهای تئاتر شهر خارج است. لطف کنیم و اجرای زیبای فردوسی و گروه گودرزی را پاس بداریم.

اردلان شجاع کاوه:جنگ خردورزی و جهل

اردلان شجاع کاوه بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون نیز در این رابطه عنوان می کند: بدو گفت کاین خستگیها ببند همی باش یک چند دور ازگزند                     

نمایش  "راه مهر رازسپهر" برداشتی آزاد ومنطقی از دوره پهلوانی شاهنامه است. تعبیری از جنگ خردورزی رستم وجهل اسفندیار. کورچشمی و بدفهمی، ضعف قهرمان حماسی است و رستم پهلوان همان را نشانه می‌رود. کارگردان نیزهم. شکرخدا گودرزی هم دانشکده‌ای مهربان و معلم دلسوز هنر همراه یارانش بروی صحنه عاشقانه کوشیدند. شاهنامه از بر خواندند و نغز پیکان کهن را نشانه رفتند به فقدان اجراهای صحنه ای که از متون ادبی کهن دیارمان تهی است....

 تو خواهش کن ولابه وراستی      مکوب ایچ گونه در کاستی        

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید