تصویر برگزیده

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر گردشگری؛

مردم دفاتر غیر مجاز گردشگری را به سازمان میراث فرهنگی معرفی کنند

آرتنا: امیرپویان رفیعی از مردم خواست در مواجهه با دفاتر غیر مجاز گردشگری، مسئله را به این انجمن یا سازمان میراث فرهنگی گزارش دهند تا در خصوص پلمپ آن اقدام شود.

به گزارش«آرتنا»،دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر گردشگری در "صبح و گفت وگو"  رادیو گفت و گو از مردم خواست در مواجهه با دفاتر غیر مجاز گردشگری، مسئله را به این انجمن یا سازمان میراث فرهنگی گزارش دهند تا در خصوص پلمپ آن اقدام شود.

امیرپویان رفیعی در "صبح و گفت و گو" با اشاره به برخی مشکلات و تخطی ها در دفاتر گردشگری گفت: «سیر دریافت مجوز خیلی راحت نیست که مدیران بخواهند از وعده ها سر باز زنند.»

وی ادامه داد: «چنانچه قراردادهایی که سازمان میراث فرهنگی معرفی کرده، هر گونه کاستی در خدمات، در کمیسیون های فنی میراث مطرح و جرایمی بیش از هزینه واقعی در نظر گرفته می شود.»

رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا می توان در هنگام بروز تخلف از حقوق مسافر دفاع کرد یا خیر گفت: «بسیاری از مشکلات ناظر بر مراجعه به دفاتر غیر مجاز است و درخواست می کنم مردم قبل از دریافت هرگونه خدمات به لیست سازمان میراث فرهنگی مراجعه کنند.»

وی بار دیگر بر مجاز بودن دفاتر و بررسی از سوی مردم تاکید کرد و افزود: «درخواست می کنم مردم این گونه دفاتر را به سازمان میراث فرهنگی یا انجمن معرفی کنند تا نسبت به پلمپ این دفاتر اقدام کنیم.»

صوت "صبح و گفت و گو" از سایت شبکه قابل دریافت می باشد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید