خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر؛

امروز باغات شهر تهران به کالای سرمایه ای تبدیل شده

آرتنا: محمد حقانی:باغات شهر زمانی به عنوان بحث اقتصادی در اختیار مالکان بوده، ولی متاسفانه امروز به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده.

به گزارش«آرتنا»،رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در "صبح و گفت وگو" رادیو  گفت و گو با اعلام اینکه قانون حفاظت به هیچ وجه اجرا نشده است، تصریح کرد: باغات شهر زمانی به عنوان بحث اقتصادی در اختیار مالکان بوده، ولی متاسفانه امروز به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده.

محمد حقانی در "صبح و گفت و گو" باغات شهر تهران را اصلی ترین و آخرین زیر ساخت های زیست محیطی شهر دانست و افزود: «طبق قانون وظیفه اصلی ،حفظ این زیر ساخت ها و حراست از باغات شهری است و شهرداری ها را ملزم به حراست از این باغات کرده است.»

وی با اشاره به از بین رفتن بسیاری از این باغات گفت: «به اصطلاح بجای این تخریب، درختکاری صورت داده ایم که ارزش های اکولوژیکی فراوانی دارند و هنوز باغات پراکنده و باغات انباشته ای در شهر داریم که باید این آخرین موجودات حیاتی را حفظ کنیم.»

حقانی با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری طی 20 سال گذشته در حوزه حراست از محیط زیست افزود:«سازمان جنگل ها خارج از محدوده شهرها وظیفه دارد و وظیفه شهرداری ها در محدوده حریم و داخل شهر تهران است.»

وی با اعلام اینکه قانون حفاظت به هیچ وجه اجرا نشده است، تصریح کرد: «باغات شهر زمانی بعنوان بحث اقتصادی در اختیار مالکان بوده ولی متاسفانه امروز به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است.»

همچنین هاشم کنشلو، رئیس گروه تحقیقات جنگلداری و احیای مناطق جنگل ها با بیان اینکه در سطح جهانی در وضعیت بحرانی از منظر پوشش گیاهی به سر می بریم، اظهارات خود را آغاز کرد: «ما یک چهارم پوشش گیاهی را نسبت به جهان کم داریم و حداقل باید آنچه داریم را حفظ نماییم تا بیش از این صدمه نبینیم.»

وی در خصوص ارزش فضای سبز در سطح شهرها گفت: «از منظر اکولوژیکی ارزش درخت فقط به چوب و میوه نیست؛ بلکه میزان اکسیژنی که درخت تولید می کند و گاز کربنیک که جذب می نماید، صدها برابر بیش تر از میوه و چوبی است که تولید می کند.»

کنشلو با بیان اینکه همه عناصر در اکوسیستم به یکدیگر وابسته هستند، افزود: «تهران زمانی به عنوان یک منطقه خوش آب و هوا در کل کشور مطرح بود ولی امروز از این مسئله خبری نیست و تنها دلیل این است که بافت شهر را بر هم زده ایم و صدها هکتار از بافت درختان را به آپارتمان تبدیل کرده ایم.»

فایل صوتی "صبح و گفت و گو" از سایت شبکه قابل دریافت می باشد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید