خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

طی حکمی از سوی رئیس حوزه هنری خراسان رضوی؛

سید جواد رفائی دبیر اجرایی جشنواره رویش شد

آرتنا: رئیس حوزه هنری خراسان رضوی طی حکمی از سوی معاون هنری حوزه هنری به سمت دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش منصوب شد.

به گزارش «آرتنا»،سیدجواد رفائی رئیس حوزه هنری خراسان رضوی از سوی فاضل نظری معاون هنری و رئیس جشنواره‌های حوزه هنری به سمت «معاون رئیس جشنواره های حوزه هنری در جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش و همچنین دبیر اجرایی این جشنواره» منصوب شد.


در متن حکم وی آمده است:

«نظر به شایستگی‌های ارجمند و تجربه‌های موثر جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رئیس جشنواره‌های حوزه هنری در جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش و همچنین دبیر اجرایی این جشنواره» منصوب می شوید.

از آنجا که جشنواره فیلم رویش بار دیگر این بخت را یافته است که در شهر مقدس مشهد برگزار شود، امیدوارم با انتقال دبیرخانه این جشنواره به حوزه هنری استان خراسان رضوی از مسیر برنامه‌ریزی اصولی و اجرای دقیق و منظم آن، گامی موثر در جهت تسریع در وصول به اهداف آن و تقویت نقش حوزه‌های هنری استان‌ها در نقشه فرهنگی و هنری کشور برداشته شود.»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید