تصویر برگزیده

رییس فرهنگستان هنر شعر

سروده معلم دامغانی برای محمدعلی کلی

آرتنا: محمدعلی معلم دامغانی برای درگذشت محمدعلی کلی شعر سرود.

به گزارش «آرتنا»،در خبر ارسالی فرهنگستان هنر آمده است: محمدعلی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر شعری در مدح فضایل اخلاقی «محمدعلی کلی» ورزشکار مسلمان باسابقه و اسطوره بوکس در جهان سرود.

رحمه الله مَح‌مَد علی کلی

به شبستان خوشدلی شد وی

نی‌ای از نیستان ایزد بود

عاقبت سوی نیستان شد نی

سال هفتاد و دو به مشهد شد

خاکبوس اما ما از ری

قرب هفتاد و چارسال بزیست

تا بر او جاده جهان شد طی

سرفرازی یگانه بود و گذشت

بوده چون او؟؟ بگو کجا کی؟ کِی

یادگار بلال اول بود

ماند ایمانش یادگار از وی

کس نماند بگیتی الا هو

جملگی فانی‌اند الا حی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید