تصویر برگزیده

در برنامه سوال مطرح شد؛

همه ی آحاد جامعه در حفظ محیط زیست وظیفه دارند

آرتنا: مجابی:در حال حاضر محیط زیست جهانی با مشکل و بحران روبرو ست.

به گزارش«آرتنا»،مجابی،معاون توسعه ی مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگوی تلفنی برنامه ی "سؤال " رادیو "گفت وگو " هشدارداد:در حال حاضر محیط زیست جهانی با مشکل و بحران روبرو ست. همه ی آحاد جامعه درهمه ی کشور ها فارغ ازمسائل مرزهای سیاسی باید به حفظ محیط زیست بپردازند.

دکتر سید محمد مجابی بحث محیط زیست را یکی از بحث های بسیار مهم درجهان توصیف کرد و افزود:تاوقتی که مشکلی جدی پیش نیاید اهمیت محیط زیست مشخص نمی شود.

دکتر مجابی در پاسخ به این سؤال که آیا براستی سازمان محیط زیست اجازه ی تولید سریع و آسان را به تولیدکنندگان نمی دهد؟ گفت:علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ماه۱۳۹۳ وتأکید فراوان ایشان بر حفظ محیط زیست و عناصر حیاتی همچون آب، خاک و هوا در بعضی از موارد شاهد فعالیت هایی از سوی تولیدکنندگان هستیم که می توان گفت فعالیت هایشان مصداق بارز ضرب المثل حیف از طلاکه خرج مطلا کند کسی ، است.

و ی افزود : دربسیاری ازاقداماتی که انجام می گیرد به دلیل اینکه عوامل توسعه ی پایدار درنظر گرفته نمی شود با بحرانهایی روبرو می شویم که برای جبران، هزینه هایی به مراتب بیشترازمنافع بدست آمده پرداخته می شود.

مجابی در این خصوص به مواردی نظیر خشک شدن دریاچه ی ارومیه، احداث سد گتوند و استقرار منابع در کنار شهرها اشاره وخاطرنشان کرد: محیط زیست به هیچ عنوان مخالف و بازدارنده ی امرتوسعه نیست.

دکتر مجابی، توسعه و افزایش رفاه را حق جامعه ی بشری عنوان کرد و افزود:ما خواهان توسعه و رفاهی هستیم که بر مبنای آن کیفیت زندگی افزایش پیدا کند.

معاون توسعه ی مدیریت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درخصوص فعالیت های انجام شده در راستای حفظ محیط زیست به موضوع اقتصاد سبز اشاره و تصریح کرد:ما در این راستا از شیوه های تشویقی و تنبیهی استفاده میکنیم تا بتوانیم اقتصاد را رونق بیشتری دهیم.

دکتر مجابی از موضوع "اکوتوریسم" و بررسی ظرفیت های صنایعی که می توانند با محیط زیست سازگار باشند نیز بعنوان فعالیتهای پیگیرانه دراین راستا نام برد

فایل صوتی این برنامه (سؤال ) رامی توانید ازتارنمای شبکه ی رادیویی "گفت وگو " دانلود فرمایید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید