تصویر برگزیده

مدیرعامل بنیادملی بازی های رایانه ای:

مردم کپی بازی های رایانه ای ایرانی را نمی خرند

آرتنا: مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو ازایجاد نگاه جهانی درمیان بازی سازان ایرانی سخن گفت

به گزارش «آرتنا»،مدیرعامل  بنیاد ملی بازی های رایانه ای در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو ازایجاد نگاه جهانی درمیان بازی سازان ایرانی سخن گفت وافزود: اگرقفل ِبازی های ریانه ای شکسته شود ، بدلیل دلسوزی مردم،بازهم بازی های ا صل خریداری میشود وکمترکپی بازی ها رایانه ای ایرانی دردست مردم دیده میشود.

وی در "صبح و گفت و گو"با اشاره به نگاه کشورها به جهانی بودن بازی های یارانه ای اظهار کرد: «بازار بازی های یارانه ای جهانی شده است و به صادرات توجهی نمی شود؛ چون سی دی وجود ندارد که بخواهند اقدام به صادرات نمایند.»

حسن کریمی قدوسی از ایجاد نگاه جهانی در میان بازی سازان ایرانی سخن گفت و افزود: «اگر قفلِ بازی های یارانه ای شکسته شود، بدلیل دلسوزی مردم، باز هم بازی های اصل خریداری می شود و کمتر کپی بازی های رایانه ای ایرانی در دست مردم دیده می شود.»

وی ادامه داد: «بازی سازان ایرانی باید با این شرایط نا برابر رقابت کنند؛ نسبت قیمت به کیفیت نیز رعایت نمی شود و باعث می شود فروش بازی های ایرانی در داخل کشور مشکل باشد!»

مدیر مرکز سرگرمی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به طراحی های بومی کاراکترها در بازی های یارانه ای، گفت: «طراحی کاراکترهای بومی مسیر درستی بود ولی نتیجه صد در صد را دریافت نکرده ایم و این کاراکترها برای رقابت با محصولات دیگر طراحی نشده بود.»

امیرحسن سلام زاده ادامه داد: «بازی های رایانه ای صنعتی ناشناخته بود و سال ها طول کشید تا جا بیافتد که بازی های رایانه ای نیز همچون دیگر حامل های فرهنگی اهمیت دارد!»

وی افزود: «امروز به این مهم پی برده ایم ولی زمان را از دست داده ایم؛ البته این حرکت شتاب بیشتری به خود گرفته که امیدوار کننده است.»

صوت "صبح و گفت و گو" از سایت شبکه قابل دریافت می باشد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید