تصویر برگزیده

مدیرعامل بنیادملی بازی های رایانه ای:

مردم کپی بازی های رایانه ای ایرانی را نمی خرند

آرتنا: مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو ازایجاد نگاه جهانی درمیان بازی سازان ایرانی سخن گفت

zoom
مردم کپی بازی های رایانه ای ایرانی را نمی خرند

به گزارش «آرتنا»،مدیرعامل  بنیاد ملی بازی های رایانه ای در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو ازایجاد نگاه جهانی درمیان بازی سازان ایرانی سخن گفت وافزود: اگرقفل ِبازی های ریانه ای شکسته شود ، بدلیل دلسوزی مردم،بازهم بازی های ا صل خریداری میشود وکمترکپی بازی ها رایانه ای ایرانی دردست مردم دیده میشود.

وی در "صبح و گفت و گو"با اشاره به نگاه کشورها به جهانی بودن بازی های یارانه ای اظهار کرد: «بازار بازی های یارانه ای جهانی شده است و به صادرات توجهی نمی شود؛ چون سی دی وجود ندارد که بخواهند اقدام به صادرات نمایند.»

حسن کریمی قدوسی از ایجاد نگاه جهانی در میان بازی سازان ایرانی سخن گفت و افزود: «اگر قفلِ بازی های یارانه ای شکسته شود، بدلیل دلسوزی مردم، باز هم بازی های اصل خریداری می شود و کمتر کپی بازی های رایانه ای ایرانی در دست مردم دیده می شود.»

وی ادامه داد: «بازی سازان ایرانی باید با این شرایط نا برابر رقابت کنند؛ نسبت قیمت به کیفیت نیز رعایت نمی شود و باعث می شود فروش بازی های ایرانی در داخل کشور مشکل باشد!»

مدیر مرکز سرگرمی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به طراحی های بومی کاراکترها در بازی های یارانه ای، گفت: «طراحی کاراکترهای بومی مسیر درستی بود ولی نتیجه صد در صد را دریافت نکرده ایم و این کاراکترها برای رقابت با محصولات دیگر طراحی نشده بود.»

امیرحسن سلام زاده ادامه داد: «بازی های رایانه ای صنعتی ناشناخته بود و سال ها طول کشید تا جا بیافتد که بازی های رایانه ای نیز همچون دیگر حامل های فرهنگی اهمیت دارد!»

وی افزود: «امروز به این مهم پی برده ایم ولی زمان را از دست داده ایم؛ البته این حرکت شتاب بیشتری به خود گرفته که امیدوار کننده است.»

صوت "صبح و گفت و گو" از سایت شبکه قابل دریافت می باشد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید