تصویر برگزیده

بهمن برزگر، معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای:

حق بیمه ،مشکل اساسی بیمه ها است

آرتنا: دربرنامه "گفت و گوی اجتماعی" رادیوگفت و گو، موضوع «چالش های خدمات درمانی و نظام بیمه ای درایران» باحضورکارشناسان و متخصصین بیمه بررسی شد.

به گزارش «آرتنا»،بهمن برزگر، معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای در برنامه "گفت و گوی اجتماعی" رادیوگفت و گو به مشکل اساسی بیمه پرداخت و گفت: «مشکل اساسی بیمه، در موضوع پرداخت «حق بیمه» است. پولی که به عنوان پیش پرداخت از فرد می گیرید که برای آینده ای که احتمالاً بیمار شود، یک مفهومی به اسم تعرفه هم اینجا دارید که مبنای تولید هزینه شماست. درکنارتعرفه،  یک مکانیزم پرداخت است یا مکانیزم خرید یا ارائه خدمت و چگونگی ارائه خدمت. اگر این دوتا با همدیگر در یک کفه نباشند، تعادل به هم می خورد.»

دربرنامه "گفت و گوی اجتماعی" رادیوگفت و گو، موضوع «چالش های خدمات درمانی و نظام بیمه ای درایران» باحضورکارشناسان و متخصصین بیمه بررسی شد.

دراین برنامه، بهمن برزگر، معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای، امیرعباس فضائلی، رئیس گروه اقتصاد درمان سازمان تأمین اجتماعی و علیرضا بیانیان، کارشناسی دادگستری و مشاور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) حضور داشتند و به پرسش های کارشناس مجری برنامه پاسخ دادند.

بیانیان در آغاز برنامه، به طرح انواع بیمه ها پرداخت و گفت: «کلاً بیمه های درمان از سه بخش تشکیل شده است. بیمه های هزینه های پزشکی، درمان و ازکارافتادگی، بیمه های نقص عضو و ناشی از فوت و حوادث.»

مشاور شستا در ادامه، ساختار نظام مراقبت های پزشکی در دنیا را هم به سه مدل تقسیم کرد و گفت: «یکی بیمه ملی بهداشتی، که منابع مالی اش را از مالیات های عمومی تهیه می کند اما مراقبت های پزشکی را به بخش خصوص واگذار می کند که نمونه اش کاناداست.دیگری بیمه ای است که دولت، منابع مالی اش را تأمین می کند، ارائه بخش خدمات بیمه ای هم با دولت است. مانند بریتانیا. آخرینش هم نظام سوسیالیستی بهداشتی است که منابع مالی اش با مشارکت دولت و کارفرما و کارگر تأمین می شود. ارائه مراقبت های بهداشتی، توسط بخش خصوصی مانند آلمان. شیوه ای هم که در ایران اعمال می شود درواقع مجموعه ای از همین هاست. انتظار دارم که دولت بیاید این اطلاعات را یکپارچه کند.»

مجری برنامه از بهمن برزگر می پرسد: حالا که این هر سه شیوه دارد در جهان اجرا می شود، آیا واقعاً جواب داده است؟

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای پاسخ می دهد: «مایلم بحث را از اینجا شروع کنم که اساساً کار بیمه چیست و در نظام سلامت از یک منظر، و در نظام رفاه از منظری دیگر، بیمه چه نقشی را باید برعهده بگیرد. بیمه با سازوکار بیمه ای که درمجموع می شود فروش بیمه و خرید خدمت، می خواهد ریسک مالی ناشی از بیماری یا حوزه سلامت را کاهش دهد. این تعریف از بیمه همیشه بوده است. ما درنظام سلامت چهاررکن داریم. سیاستگذار، حاکم یا کسی که تولیت می کند. کسی که ارائه خدمت می کند. مثل پزشک، یکی هم ریسورس ها را تأمین می کند مثل منابع انسانی، پژوهش، بیمارستان می سازد، سرمایه گذاری می کند، دارو تولید می کند، یا تجهیزات تولید می کند. یکی از این ریسورس ها که مهم تراست، ما آن را یک رکن مستقل می بینیم به اسم تأمین منابع مالی. در طرف تأمین منابع، شما می توانید دوسه جور این منابع را تأمین کنید. یکی اینکه دولت پولش را بدهد. مثل برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس. یا انگلستان که مدلش طب ملی است. یا مردم همه از جیب خودشان بدهند. مثل کشورهای کمترتوسعه یافته. یکی اش هم این است که شما سایرمنابع این را پرداخت کنید. مثل خیریه ها. یک رویکرد تأمین منابع هم، نظام بیمه ای است. مثل اینکه مردم یک پیش پرداختی را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند که اگر زمانی  گرفتار بیماری شدند، بتوانند از آن محل پرداخت کنند.»

امیرعباس فضائلی نیز وارد این گفت و گوشد و از کم و کیف اجرایی شدنِ ایده ی خوب در نظام بیمه ای گفت: «برای فقرا تنها سرمایه شان، سلامت شان است. سلامتی درواقع، دارایی مهمی است که بواسطه آن می شود از بقیه دارایی ها لذت برد.. سه بعد دراین موضوع مستتراست. یک اینکه به بسته ی خدماتی درحد وسع و توان دسترسی داشته باشد. و آحاد ملت، به این بسته خدماتی دسترسی داشته باشند. یعنی پوشش جامع و فراگیر باشد. اما مشکل دیگری در بازار سلامت وجود دارد که بحث عدم اطمینان مطرح می شود. چون کسی نمی داند کی بیمار خواهدشد و برایش چقدر هزینه دربرخواهد داشت ولی می دانیم احتمال بیماری وجود دارد. اینجا اشاره به تأمین مالی شد. نکته جالب اینجاست که همه پول را درواقع مردم می پردازند. حتی دولت که دارد از مالیات می پردازد، این را هم مردم پرداخت کرده اند.»

بهمن برزگر در قسمتی دیگر از بحث چالش های خدمات درمانی و نظام بیمه ای به اشکال اساسی بیمه پرداخت و گفت: «مشکل اساسی بیمه، در موضوع پرداخت «حق بیمه» است. پولی که به عنوان پیش پرداخت از فرد می گیرید که در آینده ای که احتمالاً بیمار شود. یک مفهومی به اسم تعرفه هم اینجا دارید که مبنای تولید هزینه شماست. درکنار تعرفه، یک مکانیزم پرداخت است یا مکانیزم خرید یا ارائه خدمت است. چگونگی ارائه خدمت است. اگر این دوتا با همدیگر در یک کفه نباشند، تعادل به هم می خورد.»

اینکه در جامعه ایران، چرا هزینه های درمان بالاست، بیانیان توضیح می دهد: «کلاً در نظام اقتصادی، این تعرفه ها براساس نظام بازار است که تعیین می شود. یعنی درواقع، نظام سلامت، تحت کنترل کامل دولت است، سیاستگذاری و نظارتش در مجموعه های دولتی انجام می شود، درکشور ما مبتنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای صنعتی است. و طبق بررسی هایی که شده از نیمه اول دهه هفتاد تاکنون، رشد شاخص قیمت بهداشت و درمان، بیشتر از تورم بوده است. این یک عامل که موجب عدم تعادل می شود، آن اختلافی که بین تعرفه بخش دولتی که شورای عالی بیمه؛ و تعرفه ای که بخش خصوصی نظام پزشکی تعیین می کند، یک معضل دیگر است. و معضل دیگر هم در خود جامعه پزشکی است که مهم ترین مسأله است. توزیع نامتناسب و نامتعادل درآمدهای گروه های پزشکی است. بین پزشکان تازه کار؛ و پزشکان قدیمی. بین متخصصین و جراحان؛ و پزشکان عمومی. بین پزشکان جوانی که به شهرستان ها مراجعه کردند ویزیت های بسیاری باید ببینند. تعرفه شان آنجا بسیار پایین تر از شهرهای بزرگ، مانند تهران است. کلاً چالشی که در این مورد وجود دارد،عدم شفافیت بیمه ای درمان است. یعنی دولت، موضعش در این زمینه شفاف نیست. یعنی مشخص نیست که اهرم هایی که برای کنترل و نظارت دارد، چیست. دوستان اشاره کرده اند که دولت، متولی است اما هنوز تعریفی نشده است.»

فضائلی در دقایق پایانی برنامه از سه جانبه بودن سازمان تأمین اجتماعی گفت: «فرد بیمه شده، کارفرما ضلع و دولت .این سه تا نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی دارند. اینجا تهدید این است که ممکن است بیمه پایه، تکالیفش را به بیمه تکمیلی واگذارکند. ولی به عنوان رفورم نظام بیمه های پایه در دنیا این رویکرد هم مطرح شده که ما یکسری خدمات را به عنوان بیمه تکمیلی تعریف کنیم منتها باید مراقب باشیم یک وقت این بیمه پایه خودمان را فدای این بازاری که مطرح شد نکنیم. هرکس به اندازه توانش در بحث درمان پرداخت کند ولی به اندازه نیازش هم باید دریافت کند.»

قابل ذکر است؛ برنامه "گفت‌وگوی اجتماعی" هر شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت‌وگو مراجعه کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید