تصویر برگزیده

در نوبت چاپ سوم؛

گرگ صفر با طرح جلد جدید

آرتنا: رمان " گرگ صفر، گرگ سفر" در نوبت چاپ سوم، با طرح جلد جدید به چاپ رسید.

به گزارش «آرتنا»، رمان " گرگ صفر، گرگ سفر" نوشته ی "محمد رضا بایرامی" در نوبت چاپ سوم، با طرح جلد جدید به چاپ رسید.

"گرگ صفر، گرگ سفر" داستاني در فضاي روستا كه به سبك فيلم نامه تدوين شده است. در اين روستا، اهالي معمولاً براي كمك و حل مشكلات يكديگر آماده اند، ولي داستان بر اساس تقابل فردي زياده خواه با مردم پيش مي رود. رقابت، كينه ورزي و توطئه محورهاي اصلي و پيش برند ه ی قصه اند. حضورشخصيتي ابهام آميز در داستان كه هويتش در پايانِ قصه رازگشايي مي شود نيز خواننده را ترغيب مي كند كه تاانتهاي داستان با كنجكاوي پيش رود.

«حاج مسلم: حالا با این چه کار می خوای بکنی، مش صفر؟

صفر در حالی که طناب زنگوله را به دست گرفته، نگاهش را روی مردم می چرخاند. گویی آنها را مات می بیند. نگاهش متوجه هر کسی که می شود، دهان آن شخص باز می شود، اما صدایی شنیده نمی شود. سکوت محض. از حرکات افراد معلوم است دارند راه حل هایی برای کشتن گرگ می دهند. پیشنهاد هایی مثل به دار کشیدن یا از همه طرف به سویش هجوم بردن و آتش زدن، مشخص تر است.صفر دست می کشد به چشم هایش که کمی آب افتاده اند. دوباره مردم را نگاه می کند. این بار تصویر واضح است. کسی حرف نمی زند. همه در سکوت نگاهش می کنند.

صفر: می خوام ولش کنم بره.

مردم با تعجب همدیگر را نگاه می کنند.»

علاقمندان با مراجعه به نشانی اینترنتی www.ghadyani.org می توانند از تمام آثار منتشر شده از سوی این مؤسسه فرهنگی با خبر شوند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید