خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

مرتضی امیری اسفندقه؛

زنده‌یاد حمید سبزواری آغازگر سرودهای انقلاب و انقلاب سرود بود

آرتنا: مرتضی امیری اسفندقه با اشاره به شخصیت زنده‌یاد حمید سبزواری و تأثیر او بر شعر انقلاب گفت: زنده‌یاد حمید سبزواری آغازگر سرودهای انقلاب و انقلاب سرود است، آغازگری که در همان آغاز سنگ تمام گذاشته است.

به گزارش«آرتنا»،برگ‌برگ انقلاب در خود خاطراتی دارد که هر روز هم اگر از تاریخ تولد آنها بگذرد، هرچقدر هم چهره خود را در پس گرد فراموشی نقاب بگیرند، فراموش نمی‌شوند، در دل تاریخ ثبت شده‌اند و اصلاً انگار تاریخ انقضایی را نمی‌توان برای آنها متصور شد. هنر انقلابی، هنری که برای انقلاب و یا از دل آن برخاسته است نیز چنین ویژگی‌ای دارد، چرا که جزئی جدایی‌ناپذیر از انقلاب به شمار می‌آیند، در واقع هویت خود را از انقلاب گرفته‌اند و از این منظر ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که هر یک از آنها ضامن بقای آنها خواهد شد.

در میان کاروان هنر انقلاب اسلامی، شعر قافله‌سالار است و در میان خیل شاعران، زنده‌یاد حمید سبزواری شأن و منزلتی دارد که همگان او را ریش‌سفید این کاروان می‌دانند. مرتضی امیری اسفندقه، شاعر،درباره شخصیت این شاعر و تأثیر شعر او بر جریان شعر انقلاب گفت: تعبیر شعر انقلاب اسلامی ایران تعبیر کاملی است. شعر انقلاب به آن درجه از بالندگی رسیده است که حتی اگر شاعرانی نظیر بامداد آن را قبول نداشته باشد، می‌پذیرد و به اشعار سایر شاعران نیز نظر می‌کند. شاعران انقلاب اسلامی شاعران تنگ‌نظری نیستند.

وی ادامه داد: بررسی شعر و سرود با مفهوم انقلاب اسلامی را نمی‌توان در یک یا دو نشست خلاصه کرد؛ زیرا تنها یکی از آثار زنده‌یاد حمید سبزواری مانند «این بانگ آزادی است کز خاوران خیزد...» به چندین نشست نیاز دارد؛ سرودی که بر جان و دل همه آزادی‌خواهان نشسته است. سرودهای انقلابی او در واقع انقلاب سرود است و باید برای درک و دریافت آنها، یک هم‌اندیشی گسترده با حضور تمام شاعران و هنرمندان این عرصه برگزار شود.

وی ادامه داد: زنده‌یاد حمید سبزواری آغازگر سرودهای انقلاب و انقلاب سرود است، آغازگری که در همان آغاز سنگ تمام گذاشته و در همان اولین قدم‌ها، آخرین قدم‌ها را نیز خوب برداشته است. هرجا سرودهای حمید سبزواری زمزمه می‌شود، انقلاب اسلامی متجلی است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید