خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

محمد لارتی ؛

شهرداری تهران راه را پیدا کرده است

آرتنا: محمد لارتی یکی از اعضاء هیات انتخاب نمایش های خیابانی پنجمین جشنواره تئاتر شهر،مسئولیت ارزیابی متون و انتخاب طرح های این بخش را به عهده داشته است.

به گزارش «آرتنا»،محمد لارتی زبانشناس،کارگردان و آهنگساز تئاتر که به تازگی به عنوان یکی از اعضاء هیات انتخاب نمایشهای خیابانی پنجمین جشنواره تئاتر شهر،مسئولیت ارزیابی متون و انتخاب طرح  های این بخش را به عهده داشته است، در رابطه با بررسی طرح های خیابانی پنجمین دوره جشنواره تئاتر شهر ضمن اشاره به کیفیت وموضوعات ارزشمند با محوریت مدیریت شهری و مشکلات شهر و شهر نشینی،افزود طی بررسی طرح نمایش های خیابانی جشنواره تئاتر شهر نوعی بلوغ و رشد چشمگیرکمی و کیفی درموضوعات  دیده میشد که با در نظر گرفتن معضلات شهر و شهر نشینی و همچنین توجه به لزوم برنامه ریزی در مدیریت شهری توسط هنرمندان حرفه ایی تئاتر کشور در طرح های خود مورد توجه قرار داده بودند.

ایشان با اشاره به موضوعات مختلف ارئه شده در فراخوان جشنواره تئاتر شهر، افزودند تعداد زیادی از این طرح ها ومتون نمایشی پیشنهاد های ارزشمند و قابل توجهی برای مدیریت شهری ارائه نموده و در خصوص معضلات مشکلات شهری نیز ضمن بررسی موشکافانه این موانع ،راه حل های مناسب نیزتوسط این هنرمندان در آثار خود ارائه شده که به نظر بنده شهرداری بهترین راه را برای دستیابی به اهداف خود در زمینه مدیریت شهری انتخاب کرده است زیرا امروزه در کشور های پیشرفته دنیا پس انجام آزمون خطا های بسیار به این نتیجه رسیده اند که راه حل بسیاری از مشکلات شهری و مدیریت کارآمد شهری تنها با مشارکت حد اکثری مردم امکان پذیر بوده که خود این موضوع نیازمند برقراری ارتباط و آموزش به شهروندان می باشد.در نتیجه به درستی می توان گفت جشنواره تئاتر شهر به عنوان یکی از ابزار های کار آمد در جهت رشد و ارتقاء سلامت شهروندان و همچنین پیشبرد اهداف کلان شهرداری تهران در زمینه مدیریت شهر و شهرنشینی مامورت خود را به نحو احسن به انجام رسانده است. جشنواره تئاتر شهر با تولید و اجرای نمایشهای خیابانی فاخر و هدفمند راه درست را پیدا و به انجام می رساند. از این روی شهرداری تهران به درستی راه را پیدا کرده است.ولی تا چه اندازه بتواند از این ظرفیت عظیم و ارزشمند استفاده کند باید در آینده در این خصوص قضاوت کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید