تصویر برگزیده

از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد؛

کتاب «ماهیت سرمایه داری مدرن» منتشر شد

آرتنا: دفتر اول از مجموعه کتابهای «آشنایی با نظام سرمایه داری» با عنوان «ماهیت سرمایه داری مدرن» از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

به گزارش «آرتنا»،دفتر اول از مجموعه کتابهای «آشنایی با نظام سرمایه داری» با عنوان «ماهیت سرمایه داری مدرن» نوشته شهریار زرشناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

شهریار زرشناس از پژوهشگرانی است که با رصد جریان‌های فکری و فرهنگی کشور و نظام سلطه، به رهیافت‌‌های نظری مناسبی در زمینه تهاجم فرهنگی و راهکارهای نفوذ دشمنان در سه دهه اخیر در مراکز فرهنگی، آموزشی، هنری و حتی سیاسی کشور، دست یافته است. این کتاب به سفارش مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا و  برای آشنایی مخاطبان عمومی با نظام سرمایه داری و ماهیت سرمایه داری مدرن نگاشته شده است.

این کتاب در سه فصل تنظیم و نگاشته شده است: «ماهیت و مختصات سرمایه داری مدرن»، «مولفه های بنیادین نظام سرمایه داری مدرن» و «سرمایه داری مدرن و یهودیت».

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «نظام سرمایه‌داری، تجسم و ظهور اقتصادی اجتماعی عالم مدرن است. مدرنیته نفس مدبر غرب مدرن است و برجسته‌ترین ویژگی آن، اومانیسم است. سرمایه و سرمایه‌داری در ذیل مدرنیته و عالم مدرن است که فعلیت و تحقق پیدا می‌کند و از این رو جان و جوهری اومانیستی دارد. اومانیسم همانا تجسم ولایت نفس اماره است و ماهیتی ضد اسلامی دارد، سرمایه‌داری مدرن نیز به تبع جوهر اومانیستی‌اش، جان‏مایه ضد اسلامی دارد. نظام سرمایه‌داری تجسم اقتصادی اجتماعی‌ استکبار مدرن است و در تقابل ماهوی با اسلام و دین و دیانت قرار دارد.»

زرشناس در بخشی دیگری از کتاب می نویسد: «اسلام هیچ نظام و مناسبات بهره‌کشانه و ظالمانه و ناعادلانه و مبتنی بر تکاثری را نمی‌پذیرد و سرمایه‌داری مدرن همۀ این مولفه‌ها را داراست. نظام سرمایه‌داری در مبادی و غایاتش در تقابل و ستیز با اسلام و ولایت الهی و جهت‌گیری توحیدی قرار دارد و از این رو نظامی نامشروع است... سلطۀ نظام سرمایه‏داری مانع اجرای عدالت است و خصیصۀ‌ بهره‏کشانۀ این نظام ریشه در ماهیت استکباری آن دارد. اگر مکانیسم عمل و کارکرد نظام سرمایه‏داری، بهره‏کشانه و ظالمانه نبود هرگز فقر و فاصله طبقاتی وحشتناکی که در اجتماعات سرمایه‏داری مدرن دیده می‌شود، پدید نمی‌آمد...»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید