تصویر برگزیده

معاون استاندار وفرماندارویژه ی نیشابور ؛

استاد محمد پروانه باعث افتخار نیشابوراست

آرتنا: نیشابور ونیشابوری ها به وجود فرهیختگانی همچون استاد محمد پروانه احتیاج دارند وهمه ی ما به وجود ایشان افتخار می کنیم.

به گزارش«آرتنا»،معاون استاندار وفرماندارویژه ی نیشابور درعیادت از استادمحمدپروانه  اظهار کرد: متاسفانه باخبرشدم استاد محمد پروانه،شاعر،نویسنده وپژوهشگرنیشابوری چندی است که دربستربیماری است وخدمت ایشان رسیدیم.

غلامحسین مظفری افزود: امیدوارم هرچه زودتر بهبودی کامل شما استادارزنده حاصل شودکه زحمات بی بدیلی را برای فرهنگ این کهن دیا ر متحمل شده اید.

وی خاطرنشان کرد:نیشابور ونیشابوریها به وجود فرهیختگانی چون شما احتیاج دارند وهمه ی ما به وجود شما افتخار می کنیم.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور نیزدر این دیدار گفت: افتخارم اینست که شاگرد کوچک استاد محمد پروانه در عرصه شعر وشعور بوده ام وسالهای جوانی وشغلی خود را از وجود این گوهر ارزشمند در نیشابوربهره جسته ام.

عباس کرخی گفت:کسالت یک فرهیخته مانند استاد باعث کسالت در کل جامعه فرهنگی وهنری می شود که به لطف خدا ایشان بهتر از روزهای ماضی هستند وبازهمه شاگردان از وجودشان بهره وافی وکافی خواهند برد.

استاد محمدپروانه نیز ضمن تقدیم قطعه شعری به دانش آموزان سالهای پیش خودشان اظهارکردند: خداراشاکرم که دنیای معلمی فرزندان معنوی برومندی به بنده عطا کرده است که امروز نتایج آن را در این ابر شهر ایران مشاهده می کنم از محبت همه دوستان که مرا مورد عنایت ولطف خود قرارداده اند سپاس گزارم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید