خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

بانگاهی به عملکرد رستوران های سودجو مطرح شد:

جرایم ناچیز در مقابل قلیان های آغشته به مواد مخدر!

آرتنا: مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو ضمن گفت وگو با "صبح و گفت وگو" با بیان اینکه جرایم موجود در برخورد با قلیان کافی نیست، اظهار کرد: قوانین باید در این حوزه قوی تر و تشدید شود.

به گزارش «آرتنا»،حسین رستگار در برنامه" صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو،  مهم ترین بحث در امر خود مراقبتی را ناظر بر اطلاع رسانی دانست و افزود: «بسیاری نمی دانند چه ماده ای را مصرف می کنند؛ در حالیکه سیگا راز قلیان کنترل شده تر است و متاسفانه برخی رستوران ها برای دریافت پول های بیشتر مواد مخدر را به قلیان اضافه می کنند.»

وی ادامه داد: «وزارت بهداشت به هیچ عنوان [تنباکوها وارداتی] را تایید نمی کند و [نمی توان جلوی واردات] این توتون های وارداتی همچون سیگار را گرفت.»

و در  «بسیاری تصور می کنند قلیان از سیگار بهتر است و جوانان این مسئله را نمی دانند و متاسفانه برخی رستوران ها از این فضا سوء استفاده می کنند.»

رستگار گفت: «با افزایش نظارت، باز هم راه های جدید پیدا می شوند و در این حوزه اطلاع رسانی مهم است و جریمه برخورد با توزیع کنندگان کافی نیست.»

همچنین عضو کمیسون بهداشت و درمان مجلس ضمن مصاحبه با "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو وزارت بهداشت و دانشگاه ها را مسئول اطلاع رسانی و مقابله با قلیان های آلوده به مواد مخدر دانست.

بشیر خالقی در مصاحبه تلفنی با "صبح و گفت وگو" اظهار کرد: «موادی که به قلیان اضافه می شود، هدف گیری آن ها روی مغز جوانان است و این موضوع در دست یک فرد نیست و همه مسئول هستند.»

وی ادامه داد: «مردم و نهادها و مسئولین در مقابل پدیده شوم اعتیاد صنعتی و سنتی [مسئول هستند] و وقتی می بینیم و کسی که از خدا و قانون نمی ترسد [به این کار مبادرت می ورزد].»

خالقی وزارت بهداشت و دانشگاه ها را نیز مسئول دانست و افزود: «اینجاست که باید سیستم قضایی و نیروی انتظامی گزارش دهند و در نهایت با این پدیده برخورد شود و برخورد نباید دوستانه باشد چون با جان مردم در ارتباط است.»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید