تصویر برگزیده

به مناسبت درگذشت استاد بزرگوار مصطفی کمال پور تراب

تسلیت دفتر موسیقی وسرود صداوسیما

آرتنا: درگذشت چهره ماندگار فرهنگ وهنر ایرانی براهل هنر وبراهالی موسیقی تسلیت باد

به گزارش «آرتنا»،پیام تسلیت دفتر موسیقی وسرود صداوسیمابه مناسبت درگذشت مصطفی کمال پور تراب بدین شرح است

درگذشت چهره ماندگار فرهنگ وهنر ایرانی براهل هنر وبراهالی موسیقی تسلیت باد

استاد مصطفی کمال پور تراب از بزرگان وارجمندان فرهنگ وهنر این دیار واز شمار چهره های ماندگار هنر موسیقی اند که بی شک نام ویادشان همواره در خاطر اهل فضل وفضیلت خواهد ماند .

درگذشت این استاد فرزانه که در علم و عمل صاحب جایگاه وپایگاه بوده اند دریغی است برای اهل هنر وخاصه اهالی موسیقی که به قول رودکی بزرگ از آن شمار مردم اند که در وصف ایشان سرود :از شمار دو چشم یک تن کم .....   از شمار خرد هزاران بیش

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید