تصویر برگزیده

فلاح رفیع؛

سبزواری «فرزدق» انقلاب اسلامی ایران بود

آرتنا: مراسم یادبود حمید سبزواری شاعر انقلاب بعدازظهر دیروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش «آرتنا»،مراسم یادبود حمید سبزواری ظهر دیروز پنجم تیر در دانشگاه تربیت مدرس و اساتید دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم فلاح رفیع، نماینده ولی فقیه در دانشگاه تربیت مدرس گفت: حمید سبزواری قلم هنرمندانه‌ای داشت و شاعری  مردمی بود که در دل مردم جای داشت. شعر باید در دل مردم جای بگیرد و شعر حمید سبزواری این گونه بود، رزمنده‌ها به شعر وی عشق می‌ورزیدند. حمید سبزواری  «فرزدق» زمان ما، انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) بود.
 
وی  افزود: اکثر شاعران ما شاعر آیینی هستند، اما شعرایی در کشور وجود دارند که این را برای خود کلاس می‌دانند که از انقلاب نگویند. حمید سبزواری از خودش حرف  نزد، فرمانده‌ای بود که باید می آمد و از انقلاب سخن می‌گفت. اگر این شاعر نبود خداوند فرد دیگری را می‌فرستاد تا درباره انقلاب سخن بگوید.
 
نماینده ولی فقیه در دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: برخی معتقدند شاعر باید از هر موضوعی سخن بگوید و درباره گل، سنگ، لباس و همه امور شعر بسراید اما وقتی به امام و شهدا رسید وی شعر نگوید به دلیل آن که اگر درباره این موضوعات شعر بسراید، مداحی کرده است.
 
در ادامه مراسم سورق، پژوهشگر ادبی با اشاره به آنکه حمید سبزواری به درستی پدر شعر انقلاب است، اظهار داشت: بازشناسی نسبت شعر حمید سبزواری با انقلاب می‌تواند روشن‌کننده شخصیت این شاعر باشد. بی تردید سبزواری تمام احساس و اندیشه خود را در اختیار بیداری اسلامی سپس  انقلاب اسلامی و در نهایت جمهوری اسلامی ایران گذاشته است.
 
وی یادآور شد: این فرایند از سال 42 آغاز شد و تا 17 دی 57 ادامه یافت، از سال 42 تا 56 دوران بیداری اسلامی در ایران بود و حمید سبزواری در این دوران در حاشیه رخدادها از شعر و اندیشه خود استفاده کرد. در دومین مرحله که از دی 56 ‌آغاز می‌شود و تا اردیبهشت 57 ادامه می‌یابد حمید سبزواری در متن تحولات قرار گرفته و با کلاه خود اندیشه و برای  مبارزه با پلشتی وارد رزم شده و حماسه‌سرایی کرده است.
 
این پژوهش‌گر ادبی بیان کرد: سومین مرحله این فرایند از اردیبهشت 58 آغاز شد و تا 13 خرداد 68 ادامه می‌یابد در این دوره پایه‌های انقلاب اسلامی قوام یافته است و دفاع مقدس اتفاق می‌افتد. در این دوران حمید صدها بیت می‌سراید و از او صدها سرود انقلاب منتشر می‌شود که یکی از آ‌نها شعر بانگ آزادی است. دوره چهارم شعر سبزواری از رحلت امام آغاز شده و تا پایان حیات پربار حمید ادامه می‌یابد، این شاعر در این دوره هم‌چنان بر مرکب امید با ره‌‌توشه عشق به سمت شهر آرزوها در حرکت است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید