تصویر برگزیده

بهروز افخمی عنوان کرد:

مجلس کاری کند که دخالت دولت در سینمای ایران کمتر شود

آرتنا: مجلس باید دولت را وادار کند که دست از دخالت بردارد به این معنی که در کار فیلمسازان دخالت نکند.

به گزارش«آرتنا»، بهروز افخمی کارگردان سینما و تلویزیون و مجری برنامه «هفت» در خصوص خواسته خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتقای سینمای ایران گفت:کاری که باید نمایندگان مجلس انجام دهند معلوم است؛آن ها باید کاری کنند که دخالت دولت در سینمای کشور کمتر شود و خود فیلمسازها مسئولیت کارهایشان را به لحاظ مالی و محتوایی بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد:سینما در طی سی و چند سال گذشته به یک بلوغی رسیده است و باید مسئولیت را بر عهده خودش گذاشت. طبعا فیلم سازان هم جایی که اشتباه می کنند باید تاوانش را چه به لحاظ مالی و چه به جهت پروانه نمایش و ... بدهند.

افخمی عنوان کرد: اگر دولت پولی دارد باید در زمینه سالن سازی به کار ببرد و این چیزی است که ما بارها تکرار کرده ایم؛ مجلس هم باید دولت را وادار کند که به طور کلی دست از دخالت بردارد به این معنی که نه در کار فیلمسازان دخالت کند و نه دخالت را به فیلمسازهای دیگر بسپرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید