تصویر برگزیده

مستند مسلمانان قربانی جاسوسی در آمريكا از شبكه افق پخش می شود؛

مسلمانانی كه هميشه متهم می شوند

آرتنا: مسلمانان قرباني جاسوسي در آمريكا،مستندی درباره اسلام هراسي در ايالات متحده،سه شنبه 8 تيرماه از شبكه افق پخش خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»،مستند «مسلمانان قرباني جاسوسي در آمريكا» به وضعيت مسلمانان در آمريكا مي پردازد.

اسلام هراسي در آمريكا موضوع اصلي اين مستند است همچنين بيان مي شود مسلمانان آمريكا با تهديدات زيادي روبرو شده اند و همين طور هدف تعقيب قضايي بدون علت خاصي قرار مي گيرند.

نبود اطلاعات واقعي و توطئه هاي پليس نيويورك،به خصوص بعد از 11 سپتامبر از علل اسلام هراسي در آمريكا عنوان مي شود به طوري كه هر دو گروه مسلمانان و تهديدكنندگان دائما در حال مقابله با يكديگر بوده اند.

اين مستند براي پخش از شبكه افق در روز سه شنبه 8 تيرماه ساعت 22.30 در نظر گرفته شده است و تكرار آن هم در ساعت هاي 9.30 و 16 روز بعد خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید