تصویر برگزیده

در "صبح و گفت وگو" مطرح شد؛

آیا داروی سقط جنین اجازه ورود به کشور دارد؟

آرتنا: بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگوگفت: وقتی مسئله تجویز پزشک است،دارو ازمبادی رسمی واردمی شود و وقتی این عمل غیر قانونی است، وزارت بهداشت نیز آن را تایید نمی کند و طبیعی است که اجازه واردات آن داده نمی شود.

به گزارش «آرتنا»،میثم خانلربیک با اشاره دستگیری توزیع کنندگان غیر رسمی دارو گفت: «باید راه ها و علل این مسئله را بشناسیم... و یکی از علل اصلی وجود داروهای کمیاب مقاصد سودجویانه است.»

وی با اشاره به داروی سقط جنین گفت: «وقتی مسئله تجویز پزشک است، دارو از مبادی رسمی وارد می شود و وقتی این عمل غیر قانونی است، وزارت بهداشت نیز آن را تایید نمی کند و طبیعی است که اجازه واردات آن داده نمی شود.»

همچنین سیامک افاضلی، کارشناس دارو فقدان دارو در سیستم قانونی را موجب روی آوردن مصرف کننده به سیستم غیر قانونی عنوان کرد و افزود: «داروهای دوپینگ و برخی مکمل های ورزش و داروهای ماهواره ای بدلیل اینکه ارزش درمانی ندارند، در بازار رسمی یافت نمی شود.»

وی ادامه داد: «وقتی مردم نمی توانند از شبکه رسمی کشور دارو تهیه کننده، روی به بازار قاچاق می آورند و بنده توصیه می کنم مردم الزاما دارو را از داروخانه ها تهیه کنند.»

"صبح و گفت وگو" با اجرای ناصر خیرخواه روانه آنتن شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید