تصویر برگزیده

چاپ سوم برای کتاب «این عصر قرمز است»

روایتی نو از ایران بین دو جنگ جهانی

آرتنا: جلد چهارم مجموعه کتاب‌های «روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون» با عنوان «این عصر قرمز است: از مدرنیته تا جنگ جهانی دوم» به کوشش خانه فرهنگ و هنر سافیا به چاپ سوم رسید.

به گزارش «آرتنا»،کتاب «این عصر قرمز است: از مدرنیته تا جنگ جهانی دوم» با بررسی وقایع جنگ جهانی دوم، به تشریح وضعیت داخلی ایران و روابط آن با دیگر کشورهای دنیا پرداخته و رخدادهای جهان در فاصله دو جنگ جهانی قرن نوزدهم را تبیین کرده است. بر اساس مطالب این کتاب، صد و پنجاه سال انقلاب، استعمار، بحران، جنگ و تجزیه امپراطوری‌ها در جهان، چیزی نبود که مردم اوایل قرن نوزدهم انتظارش را داشتند، مردمی که تازه خود را از کلیسا رها شده می‌دیدند و برای یک زندگی آرام و در آسایش و رفاه آماده می‌شدند.

سرکشی انسان که «منٌیت» سراسر وجودش را فراگرفته بود، کار را به آنجا کشاند که در این عصر میلیون‌ها انسان در جنگ جهانی و ده‌ها درگیری داخلی و جنگ منطقه‌ای کشته شدند. در سراسر جهان جوی خون به راه افتاد. شاید به همین دلیل «این عصر قرمز» است.

این کتاب در دو بخش «از قرن 19 تا پایان جنگ جهانی» و «ایران اسلامی در دوره قاجاریه» تنظیم و تدوین شده است. در بخش اول به اقتصاد، محور تحولات و تحول اقتصادی در قرن 19، اوضاع سیاسی جهان (ملی‌گرایی و چپ‌گرایی)، به سوی بحران (استعمارگران پیر و استعمارگران جدید)، مستعمرات جهان در عصر بین دو جنگ نهضت‌های مقاومت در مستعمرات، جنگ دوم جهانی (فاشیسم ایتالیا و آلمان)، اندیشه، علم، دین و کلیسا، و ادبیات و هنر می‌پردازد.

در بخش دوم به «اوضاع ایران اسلامی در دوره قاجاریه» می‌پردازد. آغاز قاجار در ایران، ناصرالدین شاه؛ شروع ایران جدید و از مظفرالدین شاه تا ظهور رضاخان از موضوعات اصلی این بخش است و مسائلی چون جنگ‌های ایران و روس و دلایل شکست ایران، ظهور روشنفکری در ایران، امتیاز رژی، داستان مشروطه‌خواهی و ایران پس از مشروطه پرداخته می‌شود.

صد و پنجاه سال انقلاب، استعمار، بحران، جنگ و تجزیه امپراطوری‌ها در جهان چیزی نبود که مردم اوایل قرن نوزده انتظارش را داشتند. مردمی که تازه خود را از دوران کلیسا رها شده، می‌دیدند و برای یک زندگی آرام در آسایش و رفاه آماده می‌شدند.

از موضوعات این بخش کتاب می‌توان به مباحثی چون «اقتصاد آمریکا»، «استعمارگران پیر»، «انقلاب روسیه»، «فلسطین»، «علوم طبیعی»، «اوضاع داخلی ایران»، «بعد از معاهده دوم»، «ایران و روسیه در فاصله دو جنگ»، «ظهور روشنفکری در ایران»، «شروع داستان مشروطه‌خواهی»، «تلاش‌های شاه مخلوع»، «نجات مشروطه» و «ایران بعد از مشروطه» اشاره کرد.

این کتاب در 208 صفحه، تیراژ 1000 نسخه و قیمت 9000 تومان از سوی دفتر نشر معارف روانه بازار کتاب و فرهنگ شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید